Меню

Архів нормативно-довідкової документації

Архів нормативно-довідкової документації: «Дерево знань» автоматизував процес створення, узгодження, публікації й структурованого зберігання всіх нормативно-довідкових матеріалів банку. Крім того, система забезпечила зручний доступ співробітників до актуальної версії нормативно-правових та розпорядчих документів, довідкової інформації, навчальних матеріалів, типових шаблонів тощо

Функціональні можливості

  • Багаторівневе сховище нормативно-довідкової документації з гнучким розмежуванням прав доступу до документів в залежності від ролі й посади співробітника, структурного підрозділу (публічний або непублічний), його типу і стану  
  • Створення нормативно-довідкових документів по шаблонах з автоматичним заповненням полів шаблону на підставі інформації, внесеної в електронну форму документа  
  • Автоматична публікація затвердженого в системі документообігу документа у відповідному місці структури Дерева знань в залежності від атрибутів документа  
  • Підтримка власних процесів узгодження і публікації документів безпосередньо в Дереві знань, можливість підписання узгоджених документів КЕП  
  • Функціональність двосторонніх зв’язків (посилань) між різними документами  
  • Система автоматичного контролю за термінами актуальності документів. Можливість автоматичної розсилки повідомлень і завдань відповідальним співробітникам після закінчення терміну актуальності документа 


Результати впровадження

  • Отримання доступу до актуальних версій наказів, розпоряджень, шаблонів робочих документів і навчальних матеріалів щодо продуктів банку
  • Рішення визнано найкориснішим IT-впровадженням банку у 2011 році 


Схожі кейси

Система електронного архіву документів

Липень, 2022

За допомогою електронного архіву документів було організовано систематизоване електронне зберігання банківських документів відповідно до номенклатури справ, з кількістю користувачів 500 осіб

Дізнатись більше
Система електронного архіву документів

Липень, 2022

За допомогою електронного архіву документів було організовано систематизоване електронне зберігання та каталогізацію документів, які утворюють клієнтські справи

Дізнатись більше
Система електронного архіву документів

Липень, 2022

Система зберігання електронних документів, яка забезпечує структуроване надійне зберігання електронних справ в Центрі адміністративних послуг «Віза» згідно з номенклатурою справ

Дізнатись більше