Меню

Сучасні IT-рішення для банків

Ми пропонуємо рішення з автоматизації всього комплексу типових та специфічних бізнес-процесів з урахуванням потреб банківських і фінансових організацій: документообіг, кредитування, автоматизація бек-офісу та органів управління, архівне зберігання документів та справ клієнтів

Отримати презентацію рішень для банків

Отримайте максимум конкурентних переваг та прискорюйте ключові бізнес-процеси

Наші рішення дозволяють значно оптимізувати операційні витрати, заощадити час та ресурси на рутинних операціях, зменшити операційні ризики, кількісті помилок, підвищити ефективність роботи, рівень виконавської дисципліни співробітників

Готові продукти softXspace для банків

Готові продукти softXspace для банків

Наші продукти на low-code платформі softXspace містять інструментарій, який дозволяє швидко розвивати системи та автоматизувати необхідні бізнес-процеси підрозділів банку — бек-офісу, фронт-офісу, валютного контролю, безпеки тощо. Завдяки відкритим технологіям softXspace, рішення може бути інтегровано з іншими системами та порталами, наприклад, автоматизованою банківською системою, клієнт-банками, системою електронного документообігу, бухгалтерськими або кадровими модулями, внутрішнім порталом тощо

Організація електронного документообігу банків та фінансових організацій

Організація електронного документообігу банків та фінансових організацій

Відмовтесь від зайвої паперової бюрократії в управлінні документами — автоматизуйте безліч бізнес-процесів: обробку вхідної та вихідної документації, службових записок, організаційно-розпорядчих документів, договірних документів, наказів та розпоряджень тощо. Використовуйте КЕП для підписання документів та надайте їм юридичну значущість, позбавтеся зайвих паперових документів. Скорочуйте часові витрати на обробку документів, включаючи їх узгодження, підписання, відправку на ознайомлення, накладання резолюцій тощо, щоб значно прискорити процес прийняття рішень та виконання поставлених завдань. Підвищить керованість і безпеку, спростить контроль за виконанням доручень, відстеженням руху документу на всіх етапах його життєвого циклу і згодом на його пошук

Юридично значущий документообіг

Юридично значущий документообіг

Організуйте простий процес роботи з документами шляхом впровадження електронного документообігу, який надає повну юридичну силу документам, підписаним в системі з візуалізацією цифрового підпису та прирівнюються до паперових оригіналів документів з печатками й підписами. Рішення юридично значущого документообігу для банку дозволяє істотно скоротити терміни погодження та підписання документів — з 2-3 тижнів до 2 днів, стандартизувати процеси, знизити витрати на канцелярію та зберігання документації, позбутися логістичних витрат на переміщення паперових копій між територіально розподіленими офісами банку

Управління архівами електронних та паперових документів

Управління архівами електронних та паперових документів

Оптимізуйте та автоматизуйте усі процеси, пов’язані з обліком, веденням і передачею архівних документів (як скан-копій паперових документів, так й електронних документів з КЕП): формування та ведення номенклатури справ, наповнення справ у структурних підрозділах, передачу справ до архіву, видачу у тимчасове користування, роботу з архівними справами та документами, знищення, пошук за реквізитами та формування звітів. Зберігайте передані в архів цифрові копії та оригінали не тільки клієнтських документів, а й всіх документів, що формуються в процесі діяльності банку (бухгалтерських, кадрових, що стосуються господарських питань тощо)

Впровадження архіву клієнтських справ та операцій

Впровадження архіву клієнтських справ та операцій

Централізовано зберігайте документи клієнтів в електронному або сканованому вигляді, надайте доступ до інформації про клієнтів співробітникам філій та територіальних відділень. Впровадження електронного архіву — це вагома сходинка до централізації роботи банку, зниження операційних витрат на утримання паперових архівів, мінімізація ризиків втрати або псування документів завдяки створенню резервних копій. Окрім того, наші рішення підтримують підписання документів за допомогою електронних підписів або КЕП (юридична значущість документів), а захищене зберігання документів дозволяє уникати витоку конфіденційних даних та отримувати доступ до них в будь-який зручний час

Моніторинг доставки клієнтських досьє

Моніторинг доставки клієнтських досьє

Відстежуйте доставку клієнтських документів (документи клієнтського досьє, договорів тощо) з точок продажів у централізовані місця зберігання навіть до моменту надходження його в центр зберігання (відразу після оформлення банківського продукту). Завдяки цьому з’являється можливість контролювати терміни надання клієнтських досьє , отримувати актуальну інформацію про місцезнаходження досьє, а також повідомляти виконавців про настання термінів відправки або повернення досьє у сховище. І, найважливіше — використання системи моніторингу доставки клієнтських досьє дозволяє практично звести до нуля ризики їх втрати. Автоматизуйте взаємодію з аутсорсинговими центрами зберігання документів (передача на зберігання, формування запиту на видачу та повернення документу з віддалених центрів зберігання)

Автоматизація процесів валютного контролю

Автоматизація процесів валютного контролю

Надайте можливість своїм клієнтам швидко та легко проводити валютні операції завдяки оптимізації внутрішніх процесів аналізу ділової діяльності бізнесу. За допомогою нашого модулю валютного контролю стає можливим автоматизувати усі процеси нагляду за клієнтськими валютними операціями відповідно до норм законодавства. Гнучкі бізнес-процеси й їх контрольованість допоможуть фронт- та бек-офісам банку легко і ефективно виконувати завдання щодо валютного нагляду, підвищити якість обслуговування клієнтів. Наш модуль допоможе ефективно аналізувати суть окремої валютної операції, кредитні та експортні угоди, договори клієнтів, а також підтверджуючі документи, відповідність граничних строків, обсягів операцій. Окрім того, завдяки широким інтеграційним можливостям наших продуктів та модулів ми зможемо інтегрувати сторонні системи (автоматизовані банківські системи, облікові системі, клієнт-банки тощо) та автоматично отримувати необхідну інформації щодо клієнта та його операцій

Автоматизуйте процеси кредитування малого та середнього

Автоматизуйте процеси кредитування малого та середнього

Автоматизуйте усі процеси підготовки, розгляду та узгодження видачі кредитів. Етап «Time to Yes» (прийняття рішення) — створення, заповнення та відправка кредитної заявки, її розгляд службами та погодження. Етап «Time to Money» (документарне оформлення кредиту) — універсальне узгодження та підписання кредитного договору, застави, поруки, зокрема з цифровим підписом. Наш продукт Credit дозволяє здійснювати підрахунок кредитних показників, коефіцієнтів платоспроможності та забезпечення, має підсистему супроводження діючих умов кредитних угод, моніторинг показників, термінів перевірок забезпечення тощо. Впровадження такого рішення забезпечить прозору взаємодію підрозділів банку в процесі роботи над кредитними заявками, підсилить виконавську дисципліну, безпеку і надійність зберігання інформації, дозволить розмежувати права доступу, унеможливіть ризики втрати та підвищить ефективність кредитного процесу організації в цілому

Автоматизація процесів закупівель

Автоматизація процесів закупівель

Автоматизуйте процеси закупівель банку — від складання річного плану та вибору постачальників до контролю виконання договорів. Завдяки нашим продуктам ви зможете оптимізувати планування закупівель та складання річного плану: автоматизувати процеси визначення потреб впродовж наступних періодів, внесення змін до планів закупівель, гнучко визначати процедури закупівель, ліміти та інші обмеження за вартістю або обсягами поставок. Надайте співробітникам можливість ефективно організовувати як рутинні, так й масштабні закупівлі в межах цілої організації (зокрема з регіонально-розподіленими підрозділами). Відповідальні особи зможуть легко та швидко створити та узгодити заявку на закупівлю з визначенням процедури, термінів, обсягів, закупівельного майданчику тощо. Також по мірі проведення закупівлі співробітники зможуть збирати та аналізувати пропозиції учасників з подальшим визначенням переможця за типовою процедурою або організувавши голосування колегіального органу банку, наприклад тендерного комітету або правління. Окрім того, ми допоможемо автоматизувати процеси узгодження та підписання договорів з контрагентами, а також контролю та моніторингу їх виконання

Безпаперовий юридично значущий документообіг з контрагентами

Безпаперовий юридично значущий документообіг з контрагентами

Надайте кожному контрагенту банку персоналізований особистий кабінет та обмінюйтесь будь-якими документами, приймайте замовлення та запити або надавайте доступ до корпоративної інформації, послуг та підтримки. Обмінюйтесь юридично-значущими документами з накладанням цифрового підпису з будь-якої точки світу та будь-якого пристрою тільки з надійними контрагентами, а для цього потрібно лише провести процес акредитації та попередньої перевірки контрагентів й внести в реєстр. На зовнішньому порталі кожен контрагент в особистому кабінеті зможе узгоджувати, підписувати та відправляти документи, опрацьовувати завдання та вести обговорення отриманих документів, а також керувати уповноваженими представниками та підписантами

Проведення засідань та прийняття ефективних управлінських рішень

Проведення засідань та прийняття ефективних управлінських рішень

Автоматизуйте бізнес-процеси усіх колегіальних органів банку (наглядової ради, правління, дирекції або комітету) завдяки нашим сучасним та багатофункціональним продуктам, які ідеально підходить для фінансових організацій та забезпечують безперебійну роботу керівних органів. Ви зможете зручно та легко створювати питання на засідання, користуватися гнучким конструктором узгодження, автоматично формувати порядок денний та протоколи за результатами проведення засідань, голосувати, контролювати виконання призначених доручень та багато іншого. Повна підтримка КЕП дозволяє автоматизувати роботу колегіальних органів цілком у онлайн-режимі, що важливо для територіально-розподілених компаній або під час надзвичайних ситуацій. Як результат — економія часу та ресурсів, постійний доступ до системи у будь-який зручний час та з будь-якого місця

Впровадження портальних рішень

Впровадження портальних рішень

Побудуйте єдиний інформаційний простір для командної роботи усіх співробітників банку завдяки впровадженню корпоративного порталу. Рішення дозволить об'єднати всі елементи корпоративної інформації та агрегувати завдання співробітників в єдиному вікні, а також спростити доступ до інформаційних ресурсів організації та підвищити інформаційну безпеку. Автоматизуйте бізнес-процеси життєвого циклу внутрішніх послуг (HR, IT, безпека тощо), створіть базу знань організації з усіма важливими та корисними документами, інформуйте співробітників про актуальні події та новини. Через особисті кабінети співробітники зможуть взаємодіяти з колегами, отримувати повідомлення, проходити опитування та обробляти завдання

Автоматизація HR-процедур та інших кадрових процесів

Автоматизація HR-процедур та інших кадрових процесів

Оптимізуйте увесь комплекс HR-процесів: підбір персоналу, довідки з місця роботи, погодження відпусток, лікарняні, організація робочого місця тощо. Ми також допоможемо організувати легкий доступ до замовлення HR-послуг за допомогою роботи з терміналами самообслуговування для співробітників, які не мають персонального робочого місця. Автоматизуйте процеси онбордингу та аутбордингу для нових працівників: постановка та контроль виконання завдань на випробувальний термін, чат-бот адаптації для нових працівників (про компанію, посадові інструкції, посилання на інформаційні ресурси), заяви на звільнення, обхідний лист тощо. Завдяки модулю планування цілей стане можливим прозоре й ефективне формування операційних та стратегічних цілей як компанії, так й окремих підрозділів. Кожна ціль може містити підцілі (каскадування) та завдання з призначених відповідальних і контролем виконання. Керівники зможуть визначайте індивідуальні цілі підлеглих й формувати плани розвитку компетенцій з подальшим моніторингом досягнення цілей і розвитком співробітників

Сканування документів та розпізнавання тексту (OCR)

Сканування документів та розпізнавання тексту (OCR)

Наш модуль scan&recognition надає широкі можливості потокового та непотокового сканування напряму в системи, розпізнавання тексту з відсканованих документів (зокрема виокремлення розпізнаного тексту та створення окремого шару з текстом у файлі PDF), а також дозволяє працювати з QR- та штрихкодами. Система підтримує розпізнавання тексту на 100+ мовах та повністю підтримується морфологія української мови. При цьому достовірність даних гарантується високою якістю розпізнання та наявністю верифікації

Автоматизація заявок та послуг

Автоматизація заявок та послуг

Спростить роботу працівникам банку шляхом автоматизації бізнес-процесів різних типів заявок та послуг: замовлення консультаційних послуг від служби безпеки компанії, заявки на допуск до приміщень (офіс, відділення, філію тощо), переговорних кімнат, обіду, канцтоварів, прибирання приміщення, ремонт обладнання, замовлення службового авто, налаштування електроприладів, заправка картриджів, погодження відряджень тощо. Рішення дозволить заощаджувати час на оформлення заявок та отримання послуг без власної присутності заявника, підвищить контрольованість процесів та безпеку банку

Комплексна автоматизація бізнес-процесів (End-to-End automation)

Комплексна автоматизація бізнес-процесів (End-to-End automation)

Побудова системи наскрізної автоматизації та управління бізнес-процесами (BPMS), яка повністю трансформує роботу банку та охоплює всі його підрозділи. Наша платформа softXspace допоможе ефективно керувати усіма внутрішніми та зовнішніми процесами — від класичного документообігу та HR до роботи з контрагентами та автоматизації back та front офісів

Підключіть інтеграції

 • Платформа softXspace

  Завдяки можливостям платформи softXspace ви зможете трансформувати звичайну рутинну роботу, автоматизувати процеси та сучасний інформаційний простір за короткий строк та з мінімальними витратами. Наші сучасні LowCode інструменти для самостійної розробки бізнес-процесів без програмування дозволять швидко конструювати індивідуальні форми та карти й багато іншого

 • Продуктова лінійка softXspace

  Ви зможете швидко інтегрувати готові продукти з нашою системою документообігу, управління договорами, закупівлями тощо. Наявність потужних відкритих API (REST, SOAP, повноцінна реалізація CMIS-стандарту) дозволяє швидко інтегрувати продукт в інформаційний простір компанії

 • Сторонні системи

  Створіть єдину інтегровану ІТ-інфраструктуру завдяки можливості поєднання продукту зі сторонніми системами: ERP, ECM, DMS, внутрішніми порталами. Можливість інтегрувати рішення з обліковими системами та CRM (Dynamics 365, SAP, Salesforce), автоматизованими банківськими системами або іншими системами, які підтримують можливість інтеграції

Наші продукти для банків

Ми використовуємо лише сучасні та перевірені технології

Ми використовуємо лише сучасні та перевірені технології

Окрім наших готових продуктів та рішень ми пропонуємо повний спектр послуг з індивідуальної розробки, впровадження, підтримки та інтеграцій. Наші технічні команди складаються з професіоналів високого рівня кваліфікації та, в залежності від запиту наших клієнтів, ми пропонуємо розробку на тій чи іншій платформі й пов’язаних з нею технологіях: Alfresco Community Edition, Nintex K2, Microsoft 365 (Power Platform, Azure, SharePoint, Teams), OpenText Documentum, softXspace, pdfXpansion, OrchardCore

Дізнатися більше

Чому компанії довіряють вирішення свої задач саме нам?

 • 15+

  років успішної роботи на світовому ринку банківських ІТ-рішень

 • 10+

  задоволених клієнтів з банківського сектору, зокрема міжнародні та регіональні банки

 • 60+

  успішно виконаних проєктів для банків та фінансових організацій

 • 10+

  розроблених програмних продуктів для автоматизації банківських бізнес-процесів та процедур

 • 100+

  фахівців високої кваліфікації

 • 360°

  Повний спектр послуг — від обстеження і складання бізнес-вимог до впровадження та підтримки

Наші клієнти

UKRSIBBANK

Друге місце в Топ-20 найнадійніших банків України

ПроКредит Банк

Входить до групи компаній Procredit Holding AG (Німеччина)

Raiffeisen Bank

Один із лідерів банківської системи України

Банк Південний

Одним з найбільших комерційних банків з українським капіталом на вітчизняному фінансовому ринку

Глобус Банк

Український комерційний банк

Піреус Банк

Найбільший грецький банк та компанія в країні

ING Bank

Входить до Топ-3 найкращих банків, що обслуговують міжнародних клієнтів в Україні

Донгорбанк

Український комерційний банк

Нурбанк

Один з провідних банків Республіки Казахстан

Готові розпочати?  

Замовляйте персональну демонстрацію від одного з наших експертів прямо зараз та подивіться, як ви зможете автоматизувати та оптимізувати бізнес-процеси саме для вашого банку чи фінансової установи

Що нового?

 • Автоматизація бізнес-процесів компаній Групи Нафтогаз

  січень, 2022

  Компанія soft Xpansion створила рішення з автоматизації роботи колегіального органу  – Тендерного комітету для компанії Нафтогаз, що запровадило єдиний корпоративний стандарт представлення інформації в компанії

  Читати більше
 • Досвід впровадження сучасних IT-рішень на AGROIT FORUM 2021

  жовтень, 2021

  Компанія soft Xpansion 26 жовтня взяла участь у VI щорічному форумі про IT-рішення та інновації в агро «AGROIT FORUM 2021». Наша команда вже не перший рік на цьому заході ділиться своїм досвідом впровадження програмних рішень

  Читати більше
 • soft Xpansion на головній digital-події країни «Diia Summit-2022»

  лютий, 2022

  Компанія soft Xpansion протягом останніх років брала участь у загальнодержавних проєктах, які на сьогодні вже сприяють цифровізації держави, спрощують доступ громадян до отримання державних послуг та змінюють країну на краще

  Читати більше
Автоматизація бізнес-процесів компаній Групи Нафтогаз

січень, 2022

Компанія soft Xpansion створила рішення з автоматизації роботи колегіального органу  – Тендерного комітету для компанії Нафтогаз, що запровадило єдиний корпоративний стандарт представлення інформації в компанії

Читати більше
Досвід впровадження сучасних IT-рішень на AGROIT FORUM 2021

жовтень, 2021

Компанія soft Xpansion 26 жовтня взяла участь у VI щорічному форумі про IT-рішення та інновації в агро «AGROIT FORUM 2021». Наша команда вже не перший рік на цьому заході ділиться своїм досвідом впровадження програмних рішень

Читати більше
soft Xpansion на головній digital-події країни «Diia Summit-2022»

лютий, 2022

Компанія soft Xpansion протягом останніх років брала участь у загальнодержавних проєктах, які на сьогодні вже сприяють цифровізації держави, спрощують доступ громадян до отримання державних послуг та змінюють країну на краще

Читати більше