Меню

Сучасні IT-рішення для промислової галузі

Ми пропонуємо рішення з автоматизації процесів технічної, проєктно-конструкторської та технологічної діяльності підприємств машинобудування, проєктних організацій та інженерних компаній

Розширте можливості та максимізуйте результативність виробництва

Підвищення якості й швидкості проєктування, організація ефективного обміну документацією з замовниками та підрядниками, скорочення витрат на зберігання, тиражування і логістику технічної документації

Організація електронного документообігу

Організація електронного документообігу

Відмовтесь від зайвої паперової бюрократії в управлінні документами — автоматизуйте безліч бізнес-процесів: обробку вхідної та вихідної документації, службових записок, організаційно-розпорядчих документів, договірних документів, наказів та розпоряджень тощо. Використовуйте КЕП для підписання документів та надайте їм юридичну значущість, позбавтеся зайвих паперових документів. Скорочуйте часові витрати на обробку документів, включаючи їх узгодження, підписання, відправлення на ознайомлення, накладання резолюцій тощо, щоб значно прискорити процес прийняття рішень та виконання поставлених завдань. Підвищить керованість і безпеку, спростить контроль за виконанням доручень, відстеженням руху документа на всіх етапах його життєвого циклу і згодом на його пошук

Юридично значущий документообіг

Юридично значущий документообіг

Організуйте сучасний електронний документообіг в в середині підприємства , який надасть повну юридичну значущість підписаним документам, з візуалізацією цифрового підпису. Завдяки цьому рішенню можна забути про друк документів, витрати на канцелярію, пересилання паперових копій між різними офісами агропідприємства, довготривале погодження та підписання, втрату документів тощо

Автоматизація бізнес-процесів договірної діяльності та управління контрактами

Автоматизація бізнес-процесів договірної діяльності та управління контрактами

Ви зможете контролювати повний життєвий цикл договорів — від створення та узгодження до виконання та продовження. Автоматизуйте роботу з комерційними пропозиціями, договорами та додатковими угодами, актами, рахунками, специфікаціями. Рішення дозволяє працювати з документами будь-де 24/7, навіть у віддаленій місцевості, забезпечує надійне зберігання документів та створює єдину базу контрагентів і договірних документів

Обмін документами з контрагентами

Обмін документами з контрагентами

Обмінюйтесь з контрагентами юридично-значущими документами (договорами, рахунками, актами, специфікаціями, приймання замовлень та запитів) з накладанням цифрового підпису з будь-якої точки світу та будь-якого пристрою, надавши кожному контрагенту персоналізований особистий кабінет. Усі постачальники, клієнти або партнери зможуть пройти процеси акредитації та попередньої перевірки, що дозволить мінімізувати ризики та створити реєстр надійних і перевірених контрагентів. Завдяки такому рішенню кожному контрагенту на зовнішньому порталі в особистому кабінеті будуть доступні такі функції: узгодження, підписання та відправлення документів, опрацьовування завдань та ведення обговорень отриманих документів, керування уповноваженими представниками та підписантами

Впровадження електронного архіву технічної та нормативно-довідкової документації

Впровадження електронного архіву технічної та нормативно-довідкової документації

Забезпечте структуроване зберігання електронної технічної та проєктно-конструкторської документації завдяки автоматизації бізнес-процесів архівної діяльності. Це значно мінімізує витрати на підтримку паперового архіву, унеможливлює ризики втрати або псування документів та підвищує ефективність роботи з документообігом на підприємстві. Доступ до потрібних документів можна отримати у будь-який час та з будь-якого пристрою

Реінжиніринг програмного забезпечення (автоматизація технічних розрахунків підприємств)

Реінжиніринг програмного забезпечення (автоматизація технічних розрахунків підприємств)

Реінжиніринг програмного забезпечення дозволяє виконати переведення або розробку розрахунків підприємства на рівні останніх світових вимог до програмних систем та продуктів. Ми надаємо послуги реінжинірингу на спеціально розробленій для цього CAE-платформі MDESIGN, яка здобула в Європі лідерство як єдину платформу для модернізації та розробки технічних розрахунків підприємства. Реінжиніринг програмного забезпечення на базі платформи MDESIGN охоплює такі основні етапи робіт з перекладу розрахункових баз на платформу MDESIGN: розробка блок-схем програми, переклад програмного коду сучасними мовами програмування, верифікація, налагодження, тестування програми, створення довідкової системи. Це дозволить забезпечити збереження безцінного досвіду підприємства, зручне зберігання розрахункових програм, скорочення термінів виконання розрахункових процедур, стандартизацію розрахункових робіт, можливість власної розробки інженерам та отримати вихідну документацію, що відповідає міжнародному стандарту DIN EN ISO 9000, а також можливість її збереження у формат PDF

Організація захищеного зберігання та оперативного доступу до документації

Організація захищеного зберігання та оперативного доступу до документації

Створіть єдину структуровану і актуальну базу технічної та проєктно-конструкторської документації підприємства з доступом 24/7. Це забезпечить зручний доступ працівників до актуальних версій технічної документації, скоротить час на пошук та вивільнить час для виконання більш важливих задач, а надійне зберігання у хмарі дозволить уникнути витоку конфіденційних даних

Автоматизація процесів закупівель

Автоматизація процесів закупівель

Будь-яке підприємство стикається з необхідністю щоденних закупівель комплектуючих, деталей, сировини й інших товарів та послуг. Автоматизуйте процеси закупівель — від складання річного плану та вибору постачальників до контролю виконання договорів. Завдяки нашим продуктам ви зможете оптимізувати планування закупівель та складання річного плану: автоматизувати процеси визначення потреб впродовж наступних періодів, внесення змін до планів закупівель, гнучко визначати процедури закупівель, ліміти та інші обмеження за вартістю або обсягами постачання. Надайте співробітникам можливість ефективно організовувати як рутинні, так й масштабні закупівлі в межах цілої організації (зокрема з регіонально-розподіленими підрозділами). Відповідальні особи зможуть легко та швидко створити та узгодити заявку на закупівлю з визначенням процедури, термінів, обсягів, закупівельного майданчика тощо. Також в міру проведення закупівлі співробітники зможуть збирати та аналізувати пропозиції учасників з подальшим визначенням переможця за типовою процедурою або організувавши голосування колегіального органу банку, наприклад тендерного комітету або правління. Окрім того, ми допоможемо автоматизувати процеси узгодження та підписання договорів з контрагентами, а також контролю та моніторингу їх виконання

Впровадження портальних рішень

Впровадження портальних рішень

Побудуйте єдиний інформаційний простір для командної роботи усіх співробітників завдяки впровадженню корпоративного порталу. Рішення дозволить об'єднати всі елементи корпоративної інформації та агрегувати завдання співробітників в єдиному вікні, а також спростити доступ до інформаційних ресурсів організації та підвищити інформаційну безпеку. Автоматизуйте бізнес-процеси життєвого циклу внутрішніх послуг (HR, IT, безпека тощо), створіть базу знань організації з усіма важливими та корисними документами, інформуйте співробітників про актуальні події та новини. Через особисті кабінети співробітники зможуть взаємодіяти з колегами, отримувати повідомлення, проходити опитування та обробляти завдання

Проведення засідань та прийняття ефективних управлінських рішень

Проведення засідань та прийняття ефективних управлінських рішень

Автоматизуйте усі бізнес-процеси колегіального органу промислового підприємства (наглядової ради, правління, дирекції або комітету) та користуйтесь сучасною функціональністю системи. З цим рішенням ви зможете зручно та легко створювати питання на засідання, користуватися гнучким конструктором узгодження питань, автоматично формувати порядок денний та протоколи за результатами проведених засідань, голосувати, контролювати виконання призначених доручень та багато іншого. Це дозволить економити час та ресурси на організацію та проведення засідань, мати постійний доступ до системи користувачам, які приймають рішення, у будь-який зручний час та з будь-якого місця. Рішення здатне забезпечити безперебійну роботу будь-якого органу управління для будь-якого за розміром підприємства

Автоматизація HR-процедур та інших кадрових процесів

Автоматизація HR-процедур та інших кадрових процесів

Оптимізуйте увесь комплекс HR-процесів: підбір персоналу, довідки з місця роботи, погодження відпусток, лікарняні, організація робочого місця тощо. Ми також допоможемо організувати легкий доступ до замовлення HR-послуг за допомогою роботи з терміналами самообслуговування для співробітників, які не мають персонального робочого місця. Автоматизуйте процеси онбордингу та аутбордингу для нових працівників: постановка та контроль виконання завдань на випробувальний термін, чат-бот адаптації для нових працівників (про компанію, посадові інструкції, посилання на інформаційні ресурси), заяви на звільнення, обхідний лист тощо. Завдяки модулю планування цілей стане можливим прозоре й ефективне формування операційних та стратегічних цілей як компанії, так й окремих підрозділів. Кожна ціль може містити підцілі (каскадування) та завдання з призначених відповідальних і контролем виконання. Керівники зможуть визначати індивідуальні цілі підлеглих й формувати плани розвитку компетенцій з подальшим моніторингом досягнення цілей і розвитком співробітників

Автоматизація заявок та послуг

Автоматизація заявок та послуг

Спростить роботу співробітників шляхом автоматизації бізнес-процесів різних типів заявок та послуг: замовлення консультаційних послуг від служби безпеки компанії, заявки на допуск до приміщень (офіс, відділення, філію, цех тощо), переговорних кімнат, обіду, канцтоварів, прибирання приміщення, ремонт обладнання, замовлення службового авто, налаштування електроприладів, заправка картриджів, погодження відряджень тощо. Рішення дозволить заощаджувати час на оформлення заявок та отримання послуг без власної присутності заявника, підвищить контрольованість процесів та безпеку організації

Комплексна автоматизація бізнес-процесів (End-to-End automation)

Комплексна автоматизація бізнес-процесів (End-to-End automation)

Побудова системи наскрізної автоматизації та управління бізнес-процесами (BPMS), яка повністю трансформує роботу компанії та охоплює всі її підрозділи. Наша платформа softXspace допоможе ефективно керувати усіма внутрішніми та зовнішніми процесами — від класичного документообігу та HR до роботи з контрагентами та автоматизації back та front офісів

Переведення паперової документації в електронний вигляд: оцифрування і розпізнавання документів

Переведення паперової документації в електронний вигляд: оцифрування і розпізнавання документів

Наш модуль scan&recognition надає широкі можливості потокового та непотокового сканування напряму в системи, розпізнавання тексту з відсканованих документів (зокрема виокремлення розпізнаного тексту та створення окремого шару з текстом у файлі PDF), а також дозволяє працювати з QR- та штрихкодами. Система підтримує розпізнавання тексту на 100+ мовах та повністю підтримується морфологія української мови. При цьому достовірність даних гарантується високою якістю розпізнання та наявністю верифікації

Підключіть інтеграції

 • Платформа softXspace

  Завдяки можливостям платформи softXspace ви зможете трансформувати звичайну рутинну роботу, автоматизувати процеси та сучасний інформаційний простір за короткий строк та з мінімальними витратами. Наші сучасні LowCode інструменти для самостійної розробки бізнес-процесів без програмування дозволять швидко конструювати індивідуальні форми та карти й багато іншого

 • Продуктова лінійка softXspace

  Ви зможете швидко інтегрувати готові продукти з нашою системою документообігу, управління договорами, закупівлями тощо. Наявність потужних відкритих API (REST, SOAP, повноцінна реалізація CMIS-стандарту) дозволяє швидко інтегрувати продукт в інформаційний простір компанії

 • Сторонні системи для промисловості

  Створіть єдину та глибоко інтегровану ІТ-інфраструктуру завдяки можливості поєднання продукту зі сторонніми системами: ERP, ECM, DMS, HRM, внутрішнім і зовнішнім порталами. Можливість інтегрувати рішення з обліковими системами та CRM (Dynamics 365, SAP, Salesforce), автоматизованими банківськими системами, програмами для проєктування та інженерної діяльності (САПР, CAD/CAM/CAE, PLM, AEC, BIM) або іншими системами, які підтримують можливість інтеграції

Ми використовуємо лише сучасні та перевірені технології

Ми використовуємо лише сучасні та перевірені технології

Окрім наших готових продуктів та рішень ми пропонуємо повний спектр послуг з індивідуальної розробки, впровадження, підтримки та інтеграцій. Наші технічні команди складаються з професіоналів високого рівня кваліфікації та, в залежності від запиту наших клієнтів, ми пропонуємо розробку на тій чи іншій платформі й пов’язаних з нею технологіях: Alfresco Community Edition, Nintex K2, Microsoft 365 (Power Platform, Azure, SharePoint, Teams), OpenText Documentum, softXspace, pdfXpansion, OrchardCore

Дізнатися більше

Наші продукти для промислової галузі

Чому компанії довіряють вирішення свої задач саме нам?

 • 10+

  років успішної роботи на світовому ринку промислових ІТ-рішень

 • 10+

  задоволених клієнтів з підприємств машинобудування, проєктних організацій та інженерних компаній

 • 50+

  успішно виконаних проєктів для промислової галузі

 • 8+

  розроблених програмних продуктів для автоматизації промислових бізнес-процесів та процедур

 • 100+

  фахівців високої кваліфікації

 • 360°

  Повний спектр послуг — від обстеження і складання бізнес-вимог до впровадження та підтримки

Наші клієнти

Метінвест

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній, одна з найбільших компаній Центральної та Східної Європи

Донецькміськгаз

Поставник газу для об’єктів промислового, комунального та побутового призначення

АрселорМіттал

Cвітовий лідер з виробництва сталі

Турбогаз

45 років у сфері газової промисловості

Нафтогаз Цифрові Технології 

Перший внутрішній сервісний ІТ-центр у державному секторі України

KERNEL

Провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії

COFCO Agri Resources Ukraine

Один з найбільший виробників, переробників та трейдерів сільськогосподарської продукції

LOGIT Management Consulting

Консультує та підтримує понад 1000 організацій у більш ніж 70 країнах світу щороку

Готові розпочати?  

Заплануйте персоналізовану демонстрацію вже зараз та дізнайтеся, як створити індивідуальне рішення для вашого виробничого бізнесу

Що нового?

 • Офіційна позиція компанії soft Xpansion щодо війни в Україні

  березень, 2022

  Український офіс компанії soft Xpansion продовжує працювати та підтримувати економіку нашої держави! Ми продовжуємо виконувати технічну підтримку систем Замовників, наскільки дозволяють поточні обставини продовжуємо виконувати проєкти та забезпечувати зворотній зв’язок з продажу систем та рішень компанії.

  Читати більше
 • Автоматизація бізнес-процесів компаній Групи Нафтогаз

  січень, 2022

  Компанія soft Xpansion створила рішення з автоматизації роботи колегіального органу  – Тендерного комітету для компанії Нафтогаз, що запровадило єдиний корпоративний стандарт представлення інформації в компанії

  Читати більше
 • Досвід впровадження сучасних IT-рішень на AGROIT FORUM 2021

  жовтень, 2021

  Компанія soft Xpansion 26 жовтня взяла участь у VI щорічному форумі про IT-рішення та інновації в агро «AGROIT FORUM 2021». Наша команда вже не перший рік на цьому заході ділиться своїм досвідом впровадження програмних рішень

  Читати більше
Офіційна позиція компанії soft Xpansion щодо війни в Україні

березень, 2022

Український офіс компанії soft Xpansion продовжує працювати та підтримувати економіку нашої держави! Ми продовжуємо виконувати технічну підтримку систем Замовників, наскільки дозволяють поточні обставини продовжуємо виконувати проєкти та забезпечувати зворотній зв’язок з продажу систем та рішень компанії.

Читати більше
Автоматизація бізнес-процесів компаній Групи Нафтогаз

січень, 2022

Компанія soft Xpansion створила рішення з автоматизації роботи колегіального органу  – Тендерного комітету для компанії Нафтогаз, що запровадило єдиний корпоративний стандарт представлення інформації в компанії

Читати більше
Досвід впровадження сучасних IT-рішень на AGROIT FORUM 2021

жовтень, 2021

Компанія soft Xpansion 26 жовтня взяла участь у VI щорічному форумі про IT-рішення та інновації в агро «AGROIT FORUM 2021». Наша команда вже не перший рік на цьому заході ділиться своїм досвідом впровадження програмних рішень

Читати більше