Меню

Система електронного архіву документів

За допомогою електронного архіву документів було організовано систематизоване електронне зберігання та каталогізацію документів, які утворюють клієнтські справи

Функціональні можливості

 • Систематизоване зберігання, каталогізація інформації за типами документів: документи фізичних осіб, індивідуальних підприємців, юридичних осіб із зазначенням топографії їх знаходження  
 • Реєстрація документів, пошук справ, томів, документів, включаючи повнотекстовий пошук за змістом документів  
 • Картка клієнтського досьє з відображенням інформації за документами клієнта, опис документів, інша інформація  
 • Конструктор справ відповідно до структури й затверджених положень архівного зберігання, формування зведеної номенклатури справ, справ структурних підрозділів  
 • Моніторинг комплектності клієнтських досьє з виправлянням інформаційних повідомлень про виявлені помилки  
 • Сканування паперових документів, в тому числі імпорт в архів, включаючи документи в електронному форматі  
 • Видача та повернення справ, томів, документів  
 • Формування акту прийняття-передання, передачі документів в підрозділи, акт на знищення документів  
 • Аудит операцій, формування звітності  
 • Інтеграція з автоматизованою банківсько-інформаційною системою (АБІС банку)  
 • Завантаження груповий/рольової моделі з зовнішніх систем (Active Directory 
 • Налаштування рольової моделі, прав доступу до об’єктів системи


Результати впровадження

 • Структуроване зберігання документів в електронному вигляді виключило втрату документів та забезпечило зручний пошук 
 • Економія часу та підвищення ефективності роботи спеціалістів 
 • Мінімізація витрат на підтримку паперового архіву 
 • Підвищення ефективності роботи з документообігом в цілому, спростило роботу з архівними документами (вилучення, відправляння на зберігання) 

 

Схожі кейси

Система електронного архіву документів

Липень, 2022

За допомогою електронного архіву документів було організовано систематизоване електронне зберігання банківських документів відповідно до номенклатури справ, з кількістю користувачів 500 осіб

Дізнатись більше
Система електронного архіву документів

Липень, 2022

Система зберігання електронних документів, яка забезпечує структуроване надійне зберігання електронних справ в Центрі адміністративних послуг «Віза» згідно з номенклатурою справ

Дізнатись більше
Архів нормативно-довідкової документації

Липень, 2022

Архів нормативно-довідкової документації: «Дерево знань» автоматизував процес створення, узгодження, публікації й структурованого зберігання всіх нормативно-довідкових матеріалів банку. Крім того, система забезпечила зручний доступ співробітників до актуальної версії нормативно-правових та розпорядчих документів, довідкової інформації, навчальних матеріалів, типових шаблонів тощо

Дізнатись більше