Меню

Система електронного архіву документів softXspace Archive

За допомогою електронного архіву документів було організовано систематизоване електронне зберігання та каталогізацію документів, які утворюють клієнтські справи

Функціональні можливості

 • Систематизоване зберігання, каталогізація інформації за типами документів: документи фізичних осіб, індивідуальних підприємців, юридичних осіб із зазначенням топографії їх знаходження  
 • Реєстрація документів, пошук справ, томів, документів, включаючи повнотекстовий пошук за змістом документів  
 • Картка клієнтського досьє з відображенням інформації за документами клієнта, опис документів, інша інформація  
 • Конструктор справ відповідно до структури й затверджених положень архівного зберігання, формування зведеної номенклатури справ, справ структурних підрозділів  
 • Моніторинг комплектності клієнтських досьє з виправлянням інформаційних повідомлень про виявлені помилки  
 • Сканування паперових документів, в тому числі імпорт в архів, включаючи документи в електронному форматі  
 • Видача та повернення справ, томів, документів  
 • Формування акту прийняття-передання, передачі документів в підрозділи, акт на знищення документів  
 • Аудит операцій, формування звітності  
 • Інтеграція з автоматизованою банківсько-інформаційною системою (АБІС банку)  
 • Завантаження груповий/рольової моделі з зовнішніх систем (Active Directory 
 • Налаштування рольової моделі, прав доступу до об’єктів системи


Результати впровадження

 • Структуроване зберігання документів в електронному вигляді виключило втрату документів та забезпечило зручний пошук 
 • Економія часу та підвищення ефективності роботи спеціалістів 
 • Мінімізація витрат на підтримку паперового архіву 
 • Підвищення ефективності роботи з документообігом в цілому, спростило роботу з архівними документами (вилучення, відправляння на зберігання) 

 

Схожі кейси

Система електронного архіву документів softXspace Archive

Липень, 2022

За допомогою електронного архіву документів було організовано систематизоване електронне зберігання банківських документів відповідно до номенклатури справ, з кількістю користувачів 500 осіб

Дізнатись більше
Система електронного архіву документів softXspace Archive

Липень, 2022

Система зберігання електронних документів, яка забезпечує структуроване надійне зберігання електронних справ в Центрі адміністративних послуг «Віза» згідно з номенклатурою справ

Дізнатись більше
Архів нормативно-довідкової документації: «Дерево знань»  

Липень, 2022

Архів нормативно-довідкової документації: «Дерево знань» автоматизував процес створення, узгодження, публікації й структурованого зберігання всіх нормативно-довідкових матеріалів банку. Крім того, система забезпечила зручний доступ співробітників до актуальної версії нормативно-правових та розпорядчих документів, довідкової інформації, навчальних матеріалів, типових шаблонів тощо

Дізнатись більше