Меню

Архів клієнтських справ та операцій

Система електронного архіву клієнтських справ автоматизувала процеси передачі документів з відділення банку, обробку, зберігання і пошук банківської документації, а також розділення рівнів доступу до атрибутивної інформації та вмісту документів на рівні відділень, регіональних дирекцій, центральних підрозділів банку

Функціональні можливості

 • Автоматизація етапу «Time to Yes» (прийняття рішення) кредитного процесустворення і заповнення даними кредитної заявки, розгляд службами й узгодження  
 • Гнучке визначення маршруту проходження бізнес-процесу на підставі даних кредитної заявки і запитаних умов кредитування  
 • Автоматизація етапу «Time to Money» (документарне оформлення кредиту) кредитного процесууніверсальне узгодження і підписання кредитного договору, договорів застави, поруки, в тому числі цифровим підписом  
 • Підсистема супроводу чинних умов кредитних угод, моніторинг показників, термінів перевірок забезпечення  
 • Агрегування і візуалізація аналітичної звітності по клієнтах, групам клієнтів, ведення «кредитної історії» позичальників  
 • Налаштування функції контролю в процесах обслуговування кредитних запитів  
 • Формування звітів про статуси узгодження тих чи інших документів та регулярного відправлення таких звітів керівникам  
 • Інтеграція з іншими банківськими системами і сервісами для організації концепції «єдиного клієнта»  
 • Гнучке розмежування прав доступу в залежності від ролі і посади співробітника, структурного підрозділу, типу документа, сегмента клієнта  
 • Підсистема розрахунку кредитних показників, коефіцієнтів платоспроможності і забезпечення  
 • Централізоване сховище інформації про групи компаній, позичальників, кредитних заяв і індикативів, кредитних лімітів, ковенант, об’єктів застави; вся інформація зберігається централізовано, доступна користувачам по їх посадових повноважень  
 • Пошук документів в сховище за різними атрибутами, можливість експортувати результати в MS Excel формат 


Результати впровадження

 • Забезпечено комфортну роботу до 600 одночасно працюючих користувачів  
 • Архів містить близько 220 000 досьє клієнтів 
 • В електронний формат переведено 90% паперових документів клієнтів 
 • Фінансові витрати зменшились на 27,5% 

Схожі кейси

Архів клієнтських справ та операцій

Липень, 2022

Електронна система, яка організовує безпечне зберігання великої кількості документів клієнтів та забезпечує зручну роботу з ними

Дізнатись більше
Архів клієнтських справ та операцій

Липень, 2022

Система електронного архіву клієнтських справ автоматизувала процеси передачі документів з відділення банку, обробку, зберігання і пошук банківської документації

Дізнатись більше
Архів нормативно-довідкової документації

Липень, 2022

Архів нормативно-довідкової документації: «Дерево знань» автоматизував процес створення, узгодження, публікації й структурованого зберігання всіх нормативно-довідкових матеріалів банку. Крім того, система забезпечила зручний доступ співробітників до актуальної версії нормативно-правових та розпорядчих документів, довідкової інформації, навчальних матеріалів, типових шаблонів тощо

Дізнатись більше