Меню

Архів клієнтських справ та операцій

Електронна система, яка організовує безпечне зберігання великої кількості документів клієнтів та забезпечує зручну роботу з ними

Опис проєкту

Система електронного архіву клієнтських справ автоматизувала процеси передачі документів з відділення банку, обробку, зберігання і пошук банківської документації, а також сегрегацію рівнів доступу до атрибутивної інформації та вмісту документів на рівні відділень, регіональних дирекцій, центральних підрозділів банку


Функціональні можливості

 • Автоматизація етапу «Time to Yes» (прийняття рішення) кредитного процесу: створення і заповнення даними кредитної заявки, розгляд службами й узгодження  
 • Гнучке визначення маршруту проходження бізнес-процесу на підставі даних кредитної заявки й запитаних умов кредитування  
 • Автоматизація етапу «Time to Money» (документарне оформлення кредиту) кредитного процесу: універсальне узгодження і підписання кредитного договору, договорів застави, поруки, в тому числі цифровим підписом  
 • Підсистема супроводу чинних умов кредитних угод, моніторинг показників, термінів перевірок забезпечення  
 • Агрегування і візуалізація аналітичної звітності по клієнтах, групам клієнтів, ведення «кредитної історії» позичальників  
 • Налаштування функції контролю в процесах обслуговування кредитних запитів  
 • Формування звітів про статуси узгодження тих чи інших документів та регулярного виправляння таких звітів керівникам  
 • Інтеграція з іншими банківськими системами і сервісами для організації концепції «єдиного клієнта»  
 • Гнучке розмежування прав доступу в залежності від ролі і посади співробітника, структурного підрозділу, типу документа, сегмента клієнта  
 • Підсистема розрахунку кредитних показників, коефіцієнтів платоспроможності і забезпечення  
 • Централізоване сховище інформації про групи компаній, позичальників, кредитних заяв і індикативів, кредитних лімітів, ковенант, об’єктів застави; вся інформація зберігається централізовано, доступна користувачам по їх посадових повноважень
 • Пошук документів в сховище за різними атрибутами, можливість експортувати результати в MS Excel формат 


Результати впровадження

 • Архів містить близько 10 млн документів  
 • З архівом працює одночасно до 1 500 користувачів  
 • Система успішно експлуатується в Банку більше 5 років  
 • Реалізована двоспрямована інтеграція з АБС на платформі SAP, що дозволяє як актуалізувати інформацію в архіві даними з АБС, так і використовувати архів з фронту-системи для первинної ідентифікації клієнтів  
 • Централізована робота back-office підрозділи банку  
 • Економія фінансів за рахунок зменшення кількості персоналу, зайнятого в операціях з документами 
 • Скорочення виділених під зберігання архівів площ 

Схожі кейси

Архів клієнтських справ та операцій

Липень, 2022

Система електронного архіву клієнтських справ автоматизувала процеси передачі документів з відділення банку, обробку, зберігання і пошук банківської документації

Дізнатись більше
Архів клієнтських справ та операцій

Липень, 2022

Система електронного архіву клієнтських справ автоматизувала процеси передачі документів з відділення банку, обробку, зберігання і пошук банківської документації, а також розділення рівнів доступу до атрибутивної інформації та вмісту документів на рівні відділень, регіональних дирекцій, центральних підрозділів банку

Дізнатись більше
Бізнес-аналітика для електронного архіву

Липень, 2022

Впровадження системи бізнес-аналітики для електронного архіву дозволило автоматично збирати статистичну інформацію щодо електронного архіву для підвищення контролю та звітності

Дізнатись більше