Меню

Електронний архів технічної документації

Система дозволила автоматизувати функції архівної діяльності, гарантувала безпечне, контрольоване та кероване зберігання, пошук та користування версіями документів. Також система забезпечила зберігання пов'язаної інформації про належність документа до відповідного об'єкта в геоінформаційній системі 

Функціональні можливості 

  • Автоматизація бізнес-процесів та процесів прийняття рішень 
  • Відстеження та контроль версій документів 
  • Забезпечує зберігання зв'язку документа в архіві з відповідним об'єктом у геоінформаційній системі організації 


Результати впровадження 

  • У 3 рази знизилися тимчасові витрати на отримання документації  
  • Підвищилася ефективність взаємодії між віддаленими структурними підрозділами  
  • Економія на доставлянні, передачі та копіюванні документації  
  • Підвищилася на 45% продуктивність роботи працівників під час роботи з документацією  

Схожі кейси

Система електронного архіву проєктно-конструкторської документації  

Липень, 2022

Електронна система, яка створює єдине сховище електронних документів

Дізнатись більше
Система електронного архіву документів

Липень, 2022

Система зберігання електронних документів, яка забезпечує структуроване надійне зберігання електронних справ в Центрі адміністративних послуг «Віза» згідно з номенклатурою справ

Дізнатись більше
Система електронного архіву документів

Липень, 2022

За допомогою електронного архіву документів було організовано систематизоване електронне зберігання та каталогізацію документів, які утворюють клієнтські справи

Дізнатись більше