Меню

Система електронного архіву проєктно-конструкторської документації  

Електронна система, яка створює єдине сховище електронних документів

Опис проєкту 

В рамках впровадження системи було успішно імпортовано декілька сотень тисяч документів, створено єдине сховище проєктно-конструкторських електронних документів відповідно міждержавним стандартам (2.051-2006 «Єдина система конструкторської документації. Електронні документи)


Функціональні можливості

 • Автоматизовані процеси створення, зберігання та анулювання проєктно-конструкторської документації 
 • Структуроване зберігання документів у розрізі організації, проєкту, креслення 
 • Формалізація процедури керування життєвим циклом документів 
 • Прив'язка документа в електронному архіві з реальним паперовим документом 
 • Можливість зберігання файлів у будь-якому форматі 
 • Розподіл прав доступу з підтримкою одночасного колективного доступу 
 • Забезпечення колективного доступу до документів у територіально розподіленій структурі 
 • Друк документів безпосередньо з системи 
 • Забезпечення безпеки та конфіденційності інформації, аудит системи та дій користувачів 
 • Керування класифікаторами різних об'єктів системи та довідниками (організаційна структура, користувачі, об'єкти системи) 
 • Гнучка функціональність для здійснення пошуку як за атрибутами, та і змістом документів 
 • Модуль формування аналітичної звітності про стан документації


Результати впровадження

 • 1 млн + електронних копій документів   
 • На 40% зниження витрат, пов’язаних з управлінням документацією   
 • Впровадження автоматизованих регламентів роботи з документами   
 • Збільшення якості обробки документів   
 • На 30% збільшення швидкості обробки документів   

 

Схожі кейси

Електронний архів технічної документації

Липень, 2022

Система дозволила автоматизувати функції архівної діяльності, гарантувала безпечне, контрольоване та кероване зберігання, пошук та користування версіями документів. Також система забезпечила зберігання пов'язаної інформації про належність документа до відповідного об'єкта в геоінформаційній системі 

Дізнатись більше
Бізнес-аналітика для електронного архіву

Липень, 2022

Впровадження системи бізнес-аналітики для електронного архіву дозволило автоматично збирати статистичну інформацію щодо електронного архіву для підвищення контролю та звітності

Дізнатись більше
Архів нормативно-довідкової документації

Липень, 2022

Архів нормативно-довідкової документації: «Дерево знань» автоматизував процес створення, узгодження, публікації й структурованого зберігання всіх нормативно-довідкових матеріалів банку. Крім того, система забезпечила зручний доступ співробітників до актуальної версії нормативно-правових та розпорядчих документів, довідкової інформації, навчальних матеріалів, типових шаблонів тощо

Дізнатись більше