Menu

Shakhivska Amalgamated Territorial Community

Szachowska zjednoczona terytorialna hromada — оto lokalny organ samorządowy, który reprezentuje wspólne interesy czternastu jednostek terytorialnych w obwodzie donieckim w Ukrainie

Rada miasta skontaktowała się z naszą firmą z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych dotyczących pracy biurowej, odbioru osobistego i wydarzeń w gminie, a także funkcji zarządzania i administracji. Jednym z wymogów samorządu było opracowanie indywidualnego procesu dla każdego rodzaju dokumentu. Dzięki wdrożeniu gotowego produktu linii softXspace - systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi softXspace Government, który został stworzony z uwzględnieniem wszystkich potrzeb urzędów oraz profesjonalnej pracy naszego zespołu, udało się w krótkim czasie osiągnąć następujące rezultaty: zautomatyzować główne procesy obiegu dokumentów w urzędzie, skrócić czas przetwarzania dokumentów przez pracowników, zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów podczas pracy z dokumentami, zwiększyć dyscyplinę pracy pracowników

Cases

Document Management System

Kwiecień, 2023

Elektroniczny system zarządzania dokumentami, który automatyzuje dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, regulacyjne i prawne, a także spotkania osobiste i wydarzenia w społeczności. W ramach projektu wdrożono indywidualny proces dla każdego rodzaju dokumentu

Learn more

Other clients

Rubizhne City Council

Rubiżańska Rada Miejska to jednostka administracyjno-terytorialna i organ samorządu lokalnego w obwodzie ługańskim w Ukrainie z centrum w mieście Rubiżne

Learn more
Energodar City Council

Rada Miasta Enerhodar — Organ samorządu terytorialnego który reprezentuje wspólne interesy jednostek terytorialnych w obwodzie Zaporoskim w Ukrainie

Learn more
Chortkiv City Council

Rada Miasta Czortków jest lokalnym organem samorządowym Czortkowskiej Miejskiej Wspólnoty Terytorialnej w obwodzie Tarnopolskim w Ukrainie

Learn more