Menu

Chortkiv City Council

Rada Miasta Czortków jest lokalnym organem samorządowym Czortkowskiej Miejskiej Wspólnoty Terytorialnej w obwodzie Tarnopolskim w Ukrainie

Rada miejska skontaktowała się z naszą firmą z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych związanych z pracą biurową, odbiorem osobistym i wydarzeniami w gminie, a także funkcji zarządczych i administracyjnych. Również jednym z wymagań samorządu było opracowanie indywidualnego procesu dla każdego rodzaju dokumentu oraz integracja z systemem elektronicznego współdziałania organów wykonawczych. Dzięki wdrożeniu gotowego produktu linii softXspace - systemu elektronicznego zarządzania dokumentami softXspace Government, który został stworzony z uwzględnieniem wszystkich potrzeb urzędów oraz profesjonalnej pracy naszego zespołu, udało się w krótkim czasie osiągnąć następujące rezultaty: zautomatyzowano główne procesy przepływu pracy urzędu, skrócono czas przetwarzania dokumentów przez pracowników (przygotowanie, zatwierdzanie, podpisywanie, wykonywanie uchwał), zminimalizowano ryzyko błędów przy pracy z dokumentami, zwiększono dyscyplinę pracy pracowników

Cases

Document Management System

Kwiecień, 2023

System elektronicznego zarządzania dokumentami, który automatyzuje dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, regulacyjne i prawne, a także odbiór osobisty i wydarzenia w społeczności. W ramach projektu wdrożono indywidualny proces dla każdego rodzaju dokumentu oraz integrację z systemem elektronicznego współdziałania organów wykonawczych

Learn more

Other clients

Rubizhne City Council

Rubiżańska Rada Miejska to jednostka administracyjno-terytorialna i organ samorządu lokalnego w obwodzie ługańskim w Ukrainie z centrum w mieście Rubiżne

Learn more
Baltska rada miejska

Baltska rada miejska — Organ terytorialnego samorządu Baltskiej miejskiej zjednoczonej wspólnoty terytorialnej obwodu odeskiego Ukrainy

Learn more
Mariupol City Council

Rada Miasta Mariupol to organ samorządu terytorialnego w obwodzie donieckim w Ukrainie

Learn more