Menu

Rubizhne City Council

Rubiżańska Rada Miejska to jednostka administracyjno-terytorialna i organ samorządu lokalnego w obwodzie ługańskim w Ukrainie z centrum w mieście Rubiżne

Rada miasta skontaktowała się z naszą firmą z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych pracy biurowej, odbioru osobistego i wydarzeń w gminie, a także funkcji zarządzania i administracji. Jednym z wymogów samorządu była integracja z systemem elektronicznego współdziałania organów wykonawczych. Dzięki wdrożeniu gotowego produktu linii softXspace - systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi softXspace Government, który został stworzony z uwzględnieniem wszystkich potrzeb agencji rządowych, oraz profesjonalnej pracy naszego zespołu, udało się w krótkim czasie osiągnąć następujące rezultaty: przyspieszono wykonywanie rutynowych prac przez pracowników, zminimalizowano błędy w pracy z dokumentami, zwiększono dyscyplinę wykonawczą pracowników, zmniejszono koszty wydruku dokumentów, przyspieszono korespondencję z innymi organizacjami poprzez system elektronicznego współdziałania organów wykonawczych

Cases

Document Management System

Grudzień, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal, and regulatory documents

Learn more

Other clients

Energodar City Council

Rada Miasta Enerhodar — Organ samorządu terytorialnego który reprezentuje wspólne interesy jednostek terytorialnych w obwodzie Zaporoskim w Ukrainie

Learn more
Chortkiv City Council

Rada Miasta Czortków jest lokalnym organem samorządowym Czortkowskiej Miejskiej Wspólnoty Terytorialnej w obwodzie Tarnopolskim w Ukrainie

Learn more
Association of Amalgamated Territorial Communities

Stowarzyszenie Zintegrowanych Wspólnot Terytorialnych broni i lobbuje za interesami WT na poziomie regionalnym i lokalnym na terenie całej Ukrainy, a także jest powołane Stowarzyszenie zwróciło się do naszej firmy z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych związanych z pracą biurową i zarządzaniem oraz funkcjami administracyjnymi

Learn more