Menu

Energodar City Council

Rada Miasta Enerhodar — Organ samorządu terytorialnego który reprezentuje wspólne interesy jednostek terytorialnych w obwodzie Zaporoskim w Ukrainie

Rada miasta skontaktowała się z naszą firmą z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych pracy biurowej, odbioru osobistego i wydarzeń w gminie, a także funkcji zarządzania i administracji. Również jednym z wymagań samorządu było opracowanie indywidualnego procesu dla każdego rodzaju dokumentu oraz integracja z Systemem elektronicznego współdziałania organów wykonawczych. Dzięki wdrożeniu gotowego produktu linii softXspace - systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi softXspace Government, który został stworzony z uwzględnieniem wszystkich potrzeb agencji rządowych, oraz profesjonalnej pracy naszego zespołu, udało się w krótkim czasie osiągnąć następujące rezultaty: zautomatyzowano główne procesy pracy urzędu, przetworzono ponad 300 dokumentów w ciągu pierwszego tygodnia działania, zminimalizowano ryzyko wystąpienia błędów podczas pracy z dokumentami, zwiększono dyscyplinę pracy pracowników

Cases

Document Management System

Kwiecień, 2023

System elektronicznego zarządzania dokumentami, który automatyzuje dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, regulacyjne i prawne, a także przyjęcia osobiste i wydarzenia społeczne. W ramach projektu wdrożono indywidualny proces dla każdego rodzaju dokumentu oraz integrację z systemem elektronicznego współdziałania organów wykonawczych

Learn more

Other clients

Rubizhne City Council

Rubiżańska Rada Miejska to jednostka administracyjno-terytorialna i organ samorządu lokalnego w obwodzie ługańskim w Ukrainie z centrum w mieście Rubiżne

Learn more
Chortkiv City Council

Rada Miasta Czortków jest lokalnym organem samorządowym Czortkowskiej Miejskiej Wspólnoty Terytorialnej w obwodzie Tarnopolskim w Ukrainie

Learn more
Shakhivska Amalgamated Territorial Community

Szachowska zjednoczona terytorialna hromada — оto lokalny organ samorządowy, który reprezentuje wspólne interesy czternastu jednostek terytorialnych w obwodzie donieckim w Ukrainie

Learn more