Menu

Association of Amalgamated Territorial Communities

Stowarzyszenie Zintegrowanych Wspólnot Terytorialnych broni i lobbuje za interesami WT na poziomie regionalnym i lokalnym na terenie całej Ukrainy, a także jest powołane Stowarzyszenie zwróciło się do naszej firmy z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych związanych z pracą biurową i zarządzaniem oraz funkcjami administracyjnymi

Ponadto, jednym z wymogów Stowarzyszenia było opracowanie indywidualnego procesu dla każdego rodzaju dokumentu z możliwością przetwarzania wsadowego. Dzięki wdrożeniu gotowego produktu z linii softXspace - systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi softXspace Government - oraz profesjonalnej pracy naszego zespołu, udało się w krótkim czasie osiągnąć następujące rezultaty: skrócenie czasu przetwarzania dokumentów przez pracowników, zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów podczas pracy z dokumentami oraz zwiększenie dyscypliny wykonawczej

Cases

Document Management System

Kwiecień, 2023

Elektroniczny system zarządzania dokumentami, który automatyzuje dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, regulacyjne i prawne, a także odbiór osobisty i zdarzenia w organizacji. W projekcie zaimplementowano indywidualny proces dla każdego typu dokumentu, jak również możliwość przetwarzania ich w grupach

Learn more

Other clients

Cyber Police Department of the National Police of Ukraine

Departament Cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy jest międzyregionalnym organem terytorialnym Narodowej Policji Ukrainy, częścią policji kryminalnej Narodowej Policji i zgodnie z prawodawstwem Ukrainy zapewnia realizację polityki państwa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, organizuje i przeprowadza działania operacyjne i poszukiwawcze

Learn more
Eastern Europe Foundation

Widget 2 Fundacja Europa Wschodnia to ukraińska niekomercyjna organizacja, która rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku

Learn more
Ministry of Digital Transformation of Ukraine

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy rozwija i wdraża politykę państwa w zakresie cyfryzacji, wprowadza e-usługi, rozwija umiejętności cyfrowe

Learn more