Menu

Cyber Police Department of the National Police of Ukraine

Departament Cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy jest międzyregionalnym organem terytorialnym Narodowej Policji Ukrainy, częścią policji kryminalnej Narodowej Policji i zgodnie z prawodawstwem Ukrainy zapewnia realizację polityki państwa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, organizuje i przeprowadza działania operacyjne i poszukiwawcze

Departament Cyberpolicji skontaktował się z naszą firmą z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych pracy biurowej, zarządzania i funkcji administracyjnych. Dzięki wdrożeniu gotowego produktu linii softXspace - systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi softXspace Government - oraz profesjonalnej pracy naszego zespołu, w krótkim czasie osiągnięto następujące rezultaty: skrócenie czasu wyszukiwania i przetwarzania dokumentów przez pracowników, zmniejszenie kosztów wydruku dokumentów, zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów podczas pracy z dokumentami, zwiększenie dyscypliny wykonawczej

Cases

Document Management System

Kwiecień, 2023

System elektronicznego zarządzania dokumentami obejmuje funkcje zarządcze i administracyjne, a także klasyczne zarządzanie dokumentami, które pozwala na automatyzację dokumentów wychodzących, przychodzących, wewnętrznych, regulacyjnych i prawnych

Learn more

Other clients

Association of Amalgamated Territorial Communities

Stowarzyszenie Zintegrowanych Wspólnot Terytorialnych broni i lobbuje za interesami WT na poziomie regionalnym i lokalnym na terenie całej Ukrainy, a także jest powołane Stowarzyszenie zwróciło się do naszej firmy z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych związanych z pracą biurową i zarządzaniem oraz funkcjami administracyjnymi

Learn more
Ministry of Digital Transformation of Ukraine

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy rozwija i wdraża politykę państwa w zakresie cyfryzacji, wprowadza e-usługi, rozwija umiejętności cyfrowe

Learn more
Minister of Energy and Environmental Protection of Ukraine

Ministerstwo Energetyki i Ochrony Środowiska Ukrainy jest państwowym organem wykonawczym Ukrainy, którego działalność jest kierowana i koordynowana przez Gabinet Ministrów Ukrainy

Learn more