Menu

Document Management System

System elektronicznego zarządzania dokumentami obejmuje funkcje zarządcze i administracyjne, a także klasyczne zarządzanie dokumentami, które pozwala na automatyzację dokumentów wychodzących, przychodzących, wewnętrznych, regulacyjnych i prawnych

Funkcjonalność 

 • Dostęp do konta osobistego pracownika: agregacja zadań, dokumentów, katalog procesów biznesowych 
 • Przetwarzanie dokumentów przychodzących: 

 1. rejestracja, przegląd, realizacja (przygotowanie odpowiedzi), kontrola realizacji 
 2. obsługa kodów kreskowych 
 3. archiwizacja 

 • Przetwarzanie dokumentów wychodzących: możliwość tworzenia dokumentów wg szablonów, zatwierdzanie i podpisywanie, rejestracja, archiwizacja 
 • Dokumenty wewnętrzne: korespondencja urzędowa, przetwarzanie protokołów, zarządzeń, dokumentów księgowych, kadrowych itp. 
 • Projektant ścieżek zatwierdzania dokumentów: równoległe, sekwencyjne, mieszane 
 • Obsługa szablonów dokumentów z możliwością współpracy nad projektem dokumentu 
 • Zarządzanie i kontrola cyklu życia dokumentu: tworzenie, przechowywanie, edycja, dodawanie plików, zarządzanie wersjami, rejestracja, zatwierdzanie, podpisywanie, realizacja, archiwizacja, przekazywanie itp. 
 • Skanowanie dokumentów bezpośrednio do systemu bez konieczności zapisywania zeskanowanej kopii na komputerze 
 • Wyszukiwanie atrybutowe dokumentów, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe (wg treści dokumentu) z możliwością zapisywania szablonów wyszukiwania do generowania raportów operacyjnych 
 • Moduł kadrowy 
 • Wymiana pracowników: asystent kierownika i zastępca kierownika 
 • Kalendarz wydarzeń z możliwością planowania wydarzeń i rezerwowania niezbędnych zasobów do ich realizacji (sprzęt, sale konferencyjne itp.) 


Wyniki wdrożenia 

 • Skrócony czas przetwarzania (przygotowanie, zatwierdzenie, podpisanie, wykonanie uchwały) i poszukiwania dokumentów przez pracowników 
 • Minimalizacja ryzyka popełnienia błędów podczas pracy z dokumentami 
 • Poprawa dyscypliny wykonawczej pracowników 
 • Zmniejszenie kosztów drukowania i przechowywania dokumentów

Similar cases

Document Management System

Lipiec, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal, and regulatory documents, as well as personal reception and events in the community. The project implements an individual process for each type of document

Learn more
Document Management System

Grudzień, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal, and regulatory documents, as well as personal reception and events in the organization. The project implements an individual process for each type of document, as well as possibility of batch processing

Learn more
Document Management System

Grudzień, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal, and regulatory documents

Learn more