Menu

Ministry of Digital Transformation of Ukraine

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy rozwija i wdraża politykę państwa w zakresie cyfryzacji, wprowadza e-usługi, rozwija umiejętności cyfrowe

Nasz zespół soft Xpansion wraz z Akademią Elektronicznego Zarządzania i Cybernetica LTD, w ramach projektu EGO4UKRAINA przy wsparciu programu U-LEAD with Europe, zrealizował na zlecenie Ministerstwa Cyfrowej Transformacji Ukrainy dwa projekty: rozwój Systemu Informacyjnego Vulyk oraz Systemu Trembita. Projekty mają zapewnić uproszczenie usług administracyjnych, poprawę interakcji między agencjami rządowymi a obywatelami, przejrzystość i kontrolę procesów oraz wygodny ujednolicony dostęp do danych z rejestrów państwowych. W rezultacie w 2021 roku ponad 500 CUA wdrożyło Vulyk IS, ponad 2500 administratorów CUA korzysta z Vulyk IS, od momentu uruchomienia Vulyk IS przyjęto ponad 500 000 wniosków, a System Trembita jest wykorzystywany przez ponad 100 organów władzy publicznej i jednostek samorządu terytorialnego

Cases

Vulyk System

Kwiecień, 2023

System informacyjny Vulyk został wdrożony przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy we współpracy z Akademią Elektronicznego Zarządzania i Soft Xpansion w ramach projektu EGO4UKRAINE przy wsparciu programu U-LEAD with Europe

Learn more
Trembita System

Kwiecień, 2023

System Trembita jest wdrażany przez Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy we współpracy z Akademią Elektronicznego Zarządzania, Cybernetica LTD i SoftXpansion LLC w ramach projektu EGOV4UKRAINE programu U-LEAD z Europą

Learn more

Other clients

Association of Amalgamated Territorial Communities

Stowarzyszenie Zintegrowanych Wspólnot Terytorialnych broni i lobbuje za interesami WT na poziomie regionalnym i lokalnym na terenie całej Ukrainy, a także jest powołane Stowarzyszenie zwróciło się do naszej firmy z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych związanych z pracą biurową i zarządzaniem oraz funkcjami administracyjnymi

Learn more
Minister of Energy and Environmental Protection of Ukraine

Ministerstwo Energetyki i Ochrony Środowiska Ukrainy jest państwowym organem wykonawczym Ukrainy, którego działalność jest kierowana i koordynowana przez Gabinet Ministrów Ukrainy

Learn more
Cyber Police Department of the National Police of Ukraine

Departament Cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy jest międzyregionalnym organem terytorialnym Narodowej Policji Ukrainy, częścią policji kryminalnej Narodowej Policji i zgodnie z prawodawstwem Ukrainy zapewnia realizację polityki państwa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, organizuje i przeprowadza działania operacyjne i poszukiwawcze

Learn more