Menu

Trembita System

System Trembita jest wdrażany przez Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy we współpracy z Akademią Elektronicznego Zarządzania, Cybernetica LTD i SoftXpansion LLC w ramach projektu EGOV4UKRAINE programu U-LEAD z Europą

Opis projektu 

System elektronicznej interakcji państwowych elektronicznych zasobów informacyjnych, zwany w Ukrainie również systemem interoperacyjności lub po prostu Trembitą, to nowoczesne rozwiązanie organizacyjno-techniczne, które pozwala agencjom państwowym i samorządowym budować bezpieczne międzyagencyjne interakcje informacyjne za pośrednictwem Internetu poprzez wymianę komunikatów elektronicznych pomiędzy ich systemami informatycznymi.

Trembita jest jednym z kluczowych elementów infrastruktury świadczenia usług elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorców, zapewniając wygodny, ujednolicony dostęp do danych z rejestrów państwowych. System Trembita oparty jest na zaawansowanej estońskiej platformie wymiany danych X-ROAD, która stanowi fundament estońskiego społeczeństwa cyfrowego. 

Strona projektu: trembita.gov.ua 


Funkcjonalność 

  • Zdecentralizowany: w pełni rozproszony system odporny na błędy, którego wykorzystanie nie wiąże się z centralizacją danych i zmianą właściciela 
  • Dostęp do danych rejestrów państwowych przez różne instytucje zgodnie z nadanymi uprawnieniami, co z kolei poprawia jakość elektronicznych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw 
  • Łatwe ujednolicone tworzenie interakcji między systemami informatycznymi, ponieważ wykorzystuje jeden zestaw reguł i formatów 
  • Odporność na błędy dzięki zdecentralizowanej instalacji komponentów u uczestników i wymianie danych bezpośrednio między uczestnikami bez przechodzenia przez węzły pośrednie 
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki podpisowi elektronicznemu i szyfrowaniu wszystkich przesyłanych danych, a także rejestrowaniu zdarzeń, kontroli dostępu do usług internetowych oraz środkom przeciwdziałania atakom typu denial of service 


Wyniki wdrożenia 

Trembita jest wykorzystywana przez ponad 100 urzędów państwowych i samorządowych* 

* Dane na październik 2021 r.

Similar cases

Vulyk System

Wrzesień, 2022

The Vulyk information system was implemented by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine in cooperation with the Academy of Electronic Management and soft Xpansion as part of the EGO4UKRAINE project with the support of U-LEAD with Europe Programme

Learn more
Local Electronic Petitions Service 

Grudzień, 2022

The Unified Platform for Local e-Democracy (abbreviated as e-DEM) aims to provide citizens with easy and convenient access to several e-democracy tools. In particular, the platform combines the following services: "Local Electronic Petitions" developed by soft Xpansion

Learn more
Public Budget Service

Grudzień, 2022

The Unified Platform for Local e-Democracy (abbreviated as e-DEM) aims to provide citizens with easy and convenient access to several e-democracy tools. In particular, the platform combines the following services: "Public Budget" developed by soft Xpansion

Learn more