Menu

Minister of Energy and Environmental Protection of Ukraine

Ministerstwo Energetyki i Ochrony Środowiska Ukrainy jest państwowym organem wykonawczym Ukrainy, którego działalność jest kierowana i koordynowana przez Gabinet Ministrów Ukrainy

Ministerstwo skontaktowało się z naszą firmą z prośbą o automatyzację głównych procesów biznesowych pracy biurowej, zarządzania i funkcji administracyjnych. Jednym z wymagań była integracja z Systemem elektronicznego współdziałania organów wykonawczych. Dzięki wdrożeniu gotowego produktu linii softXspace - systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi softXspace Government - oraz profesjonalnej pracy naszego zespołu, udało się w krótkim czasie osiągnąć następujące rezultaty: skrócenie czasu przetwarzania dokumentów przez pracowników, zmniejszenie kosztów wydruku dokumentów, zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów podczas pracy z dokumentami, zwiększenie dyscypliny wykonawczej oraz przyspieszenie korespondencji z innymi organizacjami i podległymi centralnymi organami wykonawczymi poprzez System elektronicznego współdziałania organów wykonawczych

Cases

Document Management System

Kwiecień, 2023

System elektronicznego zarządzania dokumentami obejmuje funkcje zarządcze i administracyjne, a także klasyczne zarządzanie dokumentami, które pozwala na automatyzację dokumentów wychodzących, przychodzących, wewnętrznych, regulacyjnych i prawnych

Learn more

Other clients

Ministry of Digital Transformation of Ukraine

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy rozwija i wdraża politykę państwa w zakresie cyfryzacji, wprowadza e-usługi, rozwija umiejętności cyfrowe

Learn more
Cyber Police Department of the National Police of Ukraine

Departament Cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy jest międzyregionalnym organem terytorialnym Narodowej Policji Ukrainy, częścią policji kryminalnej Narodowej Policji i zgodnie z prawodawstwem Ukrainy zapewnia realizację polityki państwa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, organizuje i przeprowadza działania operacyjne i poszukiwawcze

Learn more
Association of Amalgamated Territorial Communities

Stowarzyszenie Zintegrowanych Wspólnot Terytorialnych broni i lobbuje za interesami WT na poziomie regionalnym i lokalnym na terenie całej Ukrainy, a także jest powołane Stowarzyszenie zwróciło się do naszej firmy z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych związanych z pracą biurową i zarządzaniem oraz funkcjami administracyjnymi

Learn more