Menu

Document Management System

Elektroniczny system zarządzania dokumentami, który automatyzuje dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, regulacyjne i prawne, a także odbiór osobisty i zdarzenia w organizacji. W projekcie zaimplementowano indywidualny proces dla każdego typu dokumentu, jak również możliwość przetwarzania ich w grupach

Funkcjonalność

 • Dokumenty przychodzące: przetwarzanie korespondencji przychodzącej, przegląd, realizacja (przygotowanie odpowiedzi), kontrola realizacji 
 • Dokumenty wychodzące: przetwarzanie korespondencji wychodzącej, powiązanie z dokumentem przychodzącym, zatwierdzanie i podpisywanie, obsługa szablonów dokumentów 
 • Dokumenty wewnętrzne: korespondencja wewnętrzna, dokumenty kadrowe, notatki służbowe, regulaminy wewnętrzne itp. 
 • Dostęp do osobistego konta pracownika: agregacja zadań i dokumentów 
 • Elastyczna konfiguracja szablonów dokumentów z możliwością automatycznego uzupełniania informacji z karty dokumentu 
 • Projektowanie ścieżek zatwierdzania, podpisywania i realizacji dokumentów, ustawianie kontroli realizacji (w tym cyklicznej) 
 • Wsparcie dla szablonów dokumentów, możliwości wspólnej pracy nad projektem dokumentu 
 • Praca z dokumentami administracyjnymi: zatwierdzanie i podpisywanie, obsługa szablonów dokumentów, realizacja, kontrola realizacji, przegląd 
 • Moduł HR 
 • Zarządzanie i kontrola cyklu życia dokumentu: tworzenie, przechowywanie, edycja, dodawanie plików, zarządzanie wersjami, rejestracja, zatwierdzanie, podpisywanie, wykonywanie, archiwizacja, przenoszenie itp. 
 • Zastępowanie pracowników: asystent kierownika i zastępca kierownika 
 • Zatwierdzanie dokumentów: równoległe, sekwencyjne, mieszane 
 • Zaawansowane wyszukiwanie dokumentów 


Wyniki wdrożenia 

 • Automatyzacja głównych procesów produkcyjnych w firmie 
 • Skrócenie czasu przetwarzania dokumentów przez pracowników (przygotowanie, zatwierdzanie, podpisywanie, realizacja uchwał) 
 • Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów podczas pracy z dokumentami 
 • Zwiększenie dyscypliny pracy kadry kierowniczej

Similar cases

Document Management System

Grudzień, 2022

The electronic document management system includes management and administrative functions, as well as classical document management, which allows to automate outgoing, incoming, internal, and regulatory documents

Learn more
Document Management System

Grudzień, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal, and regulatory documents, as well as personal reception and events in the community, and also provides integration with the System of Electronic Interaction of Executive Bodies (SEI EB). The project implements an individual process for each type of document  

Learn more
Document Management System

Grudzień, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal, and regulatory documents, as well as personal reception and events in the community, and also provides integration with the System of Electronic Interaction of Executive Bodies (SEI EB). The project implements an individual process for each type of document 

Learn more