Menu

Mariupol City Council

Rada Miasta Mariupol to organ samorządu terytorialnego w obwodzie donieckim w Ukrainie

Rada miasta zwróciła się do naszej firmy z prośbą o poprawę interakcji między obywatelami a państwem oraz poprawę interakcji między pracownikami rady miasta. Biorąc pod uwagę zadania, podjęto najlepszą decyzję o wdrożeniu wewnętrznego portalu korporacyjnego i systemu softXspace Government: ASC. Po udanym wdrożeniu samorządowi udało się osiągnąć następujące rezultaty: wygodna praca i interakcja między pracownikami, możliwość pracy w dowolnym miejscu i czasie, zmniejszenie kosztów operacyjnych i ryzyka finansowego z powodu opóźnień, przyspieszenie i usystematyzowanie przetwarzania wniosków o pracę usługową pracowników, poprawa interakcji między obywatelami a państwem

Cases

The corporate portal (internal)

Kwiecień, 2023

Portal korporacyjny organizacji tworzy jedno miejsce informacyjne dla pracowników do współpracy, pozwala połączyć wszystkie elementy informacji korporacyjnej w jeden zasób do wygodnego wykorzystania przez pracowników organizacji. W ramach projektu wdrożony został również moduł Service Desk, który ma na celu automatyzację zgłoszeń serwisowych pracowników

Learn more
Administrative Services Center automation

Kwiecień, 2023

Centrum Usług Administracyjnych (CUA) ma za zadanie zautomatyzować czynności przyjmowania od obywateli i osób prawnych wniosków o świadczenie usług administracyjnych, ich rozpatrywania oraz wydawania dokumentów końcowych. Zastosowanie modułu pozwala na uproszczenie procedury składania wniosków, skrócenie czasu i kosztów ich rozpatrywania, połączenie powiązanych organizacji oraz zwiększenie poziomu kontroli i sprawozdawczości

Learn more

Other clients

Kryvyi Rih City Council

Rada Miejska w Krywym Rogu jest jednostką administracyjno-terytorialną i właściwym organem władzy lokalnej w obwodzie Dniepropetrowskim w Ukrainie

Learn more
Rubizhne City Council

Rubiżańska Rada Miejska to jednostka administracyjno-terytorialna i organ samorządu lokalnego w obwodzie ługańskim w Ukrainie z centrum w mieście Rubiżne

Learn more
Energodar City Council

Rada Miasta Enerhodar — Organ samorządu terytorialnego który reprezentuje wspólne interesy jednostek terytorialnych w obwodzie Zaporoskim w Ukrainie

Learn more