Menu

The corporate portal (internal)

Portal korporacyjny organizacji tworzy jedno miejsce informacyjne dla pracowników do współpracy, pozwala połączyć wszystkie elementy informacji korporacyjnej w jeden zasób do wygodnego wykorzystania przez pracowników organizacji. W ramach projektu wdrożony został również moduł Service Desk, który ma na celu automatyzację zgłoszeń serwisowych pracowników

Funkcjonalność 

Informacyjna strona główna organizacji, podzielona na bloki tematyczne: 

 • aktualności, ogłoszenia 
 • linki do zasobów informacyjnych organizacji 
 • kalendarz wydarzeń 
 • struktura organizacyjna 
 • kontakty pracowników, daty urodzin 
 • informacje zwrotne 

Moduł kadrowy: 

 • oferty pracy w organizacji i jednostkach strukturalnych, kwestionariusze 
 • informacje o motywacji, rozwoju i ocenie pracowników 
 • materiały szkoleniowe (prezentacje, kursy wideo, biblioteka online) 
 • utrzymywanie informacji o pracownikach (informacje ogólne, kontakty, urlopy, listy płac, szkolenia, ocena roczna itp.) 

Zarządzanie dokumentami: 

 • zasady sporządzania dokumentów 
 • formularze, szablony i wzory dokumentów 
 • książki referencyjne, instrukcje 
 • informacje dotyczące przeprowadzania zakupów przetargowych 
 • Obsługa wielojęzycznego interfejsu, integracja z platformami botowymi oraz systemami informatycznymi organizacji 

Service Desk to moduł do automatyzacji zgłoszeń serwisowych pracowników: 

 • jedno okno do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi 
 • proces biznesowy przetwarzania zgłoszeń: tworzenie, rozpatrywanie, przypisanie wykonawcy, realizacja, zamknięcie 
 • historia zgłoszeń pracowniczych 

Funkcje administracyjne: 

 • zarządzanie strukturą i zawartością portalu internetowego 
 • zarządzanie prawami dostępu do sekcji portalu - moderatorzy sekcji portalu 
 • zarządzanie książkami referencyjnymi i katalogami dokumentów 
 • audyt wydarzeń 


Wyniki wdrożenia 

 • Szybkie przekazywanie ważnych informacji pracownikom i uzyskiwanie od nich informacji zwrotnych 
 • Zmniejszone koszty operacyjne i ryzyko finansowe wynikające z opóźnień 
 • Komfortowa praca i interakcja pracowników różnych działów, w tym pracowników zdalnych, dzięki pracy w jednej przestrzeni informacyjnej w dowolnym miejscu i czasie 
 • Moduł Service Desk przyspieszył i usystematyzował przetwarzanie zgłoszeń dotyczących obsługi pracowników

Similar cases

Автоматизація ЦНАП

Lipiec, 2022

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) призначений для автоматизації дій щодо приймання заяв громадян та юридичних осіб з надання адміністративних послуг, їх обробки та видачі кінцевих документів. Використання модуля дозволяє спростити процедуру подання заяв, скоротити витрати часу і коштів на обробку заяв, під’єднати суміжні організації, підвищити рівень контролю і звітності

Learn more