Menu

Baltska rada miejska

Baltska rada miejska — Organ terytorialnego samorządu Baltskiej miejskiej zjednoczonej wspólnoty terytorialnej obwodu odeskiego Ukrainy

Rada Miasta zwróciła się do naszej firmy z kilkoma prośbami. Pierwsza prośba dotyczyła wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentami softXspace Government, a druga wdrożenia Konta Obywatelskiego do obsługi online obywateli. Dzięki wdrożeniu produktów uwzględniających specyfikę pracy urzędów państwowych i miejskich oraz profesjonalnej pracy naszego zespołu, udało się w krótkim czasie osiągnąć następujące rezultaty: zautomatyzować procesy pracy urzędu głównego, zminimalizować ryzyko błędów przy pracy z dokumentami, zwiększyć dyscyplinę pracowników, poprawić interakcję między obywatelami a państwem

Cases

Document Management System

Kwiecień, 2023

Elektroniczny system zarządzania dokumentami, który automatyzuje dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, regulacyjne i prawne, a także osobiste spotkania i wydarzenia w społeczności. W ramach projektu wdrożono indywidualny proces dla każdego rodzaju dokumentu

Learn more
Personal Resident Account

Kwiecień, 2023

Portal internetowy Konto Obywatela to nowoczesna przestrzeń informacyjna umożliwiająca uzyskanie usług administracyjnych i elektronicznych, a także uzyskanie aktualnych informacji o działalności Centrum Obsługi Administracyjnej (COA). Konto Obywatela umożliwia: złożenie wniosku o usługę online, śledzenie statusu rozpatrywania wniosku oraz otrzymanie skutecznej realizacji

Learn more

Other clients

Kryvyi Rih City Council

Rada Miejska w Krywym Rogu jest jednostką administracyjno-terytorialną i właściwym organem władzy lokalnej w obwodzie Dniepropetrowskim w Ukrainie

Learn more
Rubizhne City Council

Rubiżańska Rada Miejska to jednostka administracyjno-terytorialna i organ samorządu lokalnego w obwodzie ługańskim w Ukrainie z centrum w mieście Rubiżne

Learn more
Energodar City Council

Rada Miasta Enerhodar — Organ samorządu terytorialnego który reprezentuje wspólne interesy jednostek terytorialnych w obwodzie Zaporoskim w Ukrainie

Learn more