Menu

Document Management System

Elektroniczny system zarządzania dokumentami, który automatyzuje dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, regulacyjne i prawne, a także osobiste spotkania i wydarzenia w społeczności. W ramach projektu wdrożono indywidualny proces dla każdego rodzaju dokumentu

Funkcjonalność 

 • Dokumenty przychodzące: przetwarzanie korespondencji przychodzącej, przegląd, realizacja (przygotowanie odpowiedzi), kontrola realizacji 
 • Dokumenty wychodzące: przetwarzanie korespondencji wychodzącej, powiązanie z dokumentem przychodzącym, zatwierdzanie i podpisywanie, prowadzenie szablonów dokumentów 
 • Dokumenty wewnętrzne: korespondencja wewnętrzna, dokumenty kadrowe, notatki służbowe, regulaminy wewnętrzne itp. 
 • Dostęp do osobistego konta pracownika: agregacja zadań i dokumentów 
 • Elastyczna konfiguracja szablonów dokumentów z możliwością automatycznego uzupełniania informacji z karty dokumentu 
 • Konstruktor ścieżek do zatwierdzania, podpisywania i realizacji dokumentów, ustawianie kontroli realizacji, w tym kontroli cyklicznej 
 • Wsparcie dla szablonów dokumentów i współpracy nad projektem dokumentu 
 • Praca z dokumentami administracyjnymi: zatwierdzanie i podpisywanie, obsługa szablonów dokumentów, realizacja, kontrola realizacji, przegląd 
 • Moduł HR 
 • Zarządzanie i kontrola cyklu życia dokumentu: tworzenie, przechowywanie, edycja, dodawanie plików, zarządzanie wersjami, rejestracja, zatwierdzanie, podpisywanie, wykonywanie, archiwizacja, przenoszenie itp. 
 • Zastępowanie pracowników: asystent kierownika i zastępca kierownika 
 • Zatwierdzanie dokumentów: równoległe, sekwencyjne, mieszane 
 • Zaawansowane wyszukiwanie dokumentów 
 • Przetwarzanie dokumentów w grupach 


Wyniki wdrożenia 

 • Zautomatyzowano podstawowe procesy biurowe 
 • Skrócono czas przetwarzania dokumentów przez pracowników (przygotowanie, zatwierdzanie, podpisywanie, realizacja uchwał) 
 • Zminimalizowano ryzyko wystąpienia błędów podczas pracy z dokumentami 
 • Zwiększenie dyscypliny pracy

Similar cases

Document Management System

Lipiec, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal, and regulatory documents, as well as personal reception and events in the community. The project implements an individual process for each type of document

Learn more
Document Management System

Wrzesień, 2022

The electronic document management system includes management and administrative functions, as well as classical document management, which allows to automate outgoing, incoming, internal, and regulatory documents

Learn more
Document Management System

Grudzień, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal, and regulatory documents, as well as personal reception and events in the organization. The project implements an individual process for each type of document, as well as possibility of batch processing

Learn more