Menu

Local Electronic Petitions Service 

Narzędzie do prowadzenia e-demokracji, które umożliwia mieszkańcom inicjowanie nowych i wspieranie już istniejących petycji do władz miejskich

Opis projektu 

Zunifikowany System Petycji Lokalnych to zautomatyzowany system, który umożliwia mieszkańcom danej miejscowości (wsi, powiatu, wspólnoty terytorialnej, regionu) inicjowanie nowych i wspieranie istniejących petycji do organów samorządu terytorialnego. Rozwiązanie zostało wykorzystane do stworzenia systemu petycji do Gabinetu Ministrów, który umożliwia obywatelom w całym kraju inicjowanie i wspieranie petycji do centralnego organu wykonawczego 

Strona projektu: petition.e-dem.ua 


Funkcjonalność 

 • Elektroniczna rejestracja obywateli, którzy chcą stworzyć lub podpisać petycję 
 • Możliwość stworzenia nowej elektronicznej petycji do organów samorządu terytorialnego 
 • Informowanie obywateli o trybie składania petycji elektronicznych, z uwzględnieniem specyfiki danego organu samorządu terytorialnego 
 • Publikacja utworzonych petycji oraz zapewnienie możliwości zbierania podpisów pod petycją elektroniczną, ustalenie czasu składania podpisów, z uwzględnieniem procedury ustalonej dla danego organu samorządu terytorialnego (termin zbierania i liczba podpisów) 
 • Możliwość wyszukiwania petycji elektronicznych 
 • Przekazanie petycji, które uzyskały wymaganą liczbę podpisów do rozpatrzenia właściwemu organowi samorządu terytorialnego wraz z informacją o dacie rozpoczęcia i zakończenia zbierania podpisów, łącznej liczbie i liście osób, które podpisały petycję elektroniczną 
 • Przekazanie e-petycji, które nie uzyskały wymaganej liczby podpisów do rozpatrzenia właściwemu organowi samorządu terytorialnego w formie elektronicznego odwołania 
 • Publikacja informacji o wyniku rozpatrzenia petycji elektronicznej przez organ samorządu terytorialnego 
 • Publikacja na oficjalnej stronie internetowej informacji o petycjach, które uzyskały wymaganą liczbę głosów w ustalonym terminie 


Wyniki wdrożenia 

 • Stworzono elektroniczny system, który umożliwia obywatelom składanie petycji online do rozpatrzenia przez władze lokalne, przeglądanie i podpisywanie już złożonych petycji, a tym samym wpływanie na kształtowanie priorytetów w procesie decyzyjnym na poziomie gminy 
 • 275 +* samorządów podłączonych do systemu 
 • 30 000 +* złożonych petycji 
 • 4500 +* petycji otrzymało odpowiedź od władz 
 • 2 800 300 +* zebranych podpisów 
 • Rozwiązanie jest przystosowane do pracy na wszystkich platformach posiadających nowoczesne przeglądarki 
 • Zoptymalizowana praca z dużą liczbą jednoczesnych użytkowników podczas głosowania równoległego 
 • Możliwość dostosowania parametrów dla każdej wspólnoty (okres zbierania podpisów, liczba podpisów, sposób autoryzacji - listownie, telefonicznie lub za pomocą BankID/KPE) 
 • System spełnia wszystkie niezbędne wymogi prawne 

* Dane na grudzień 2021 r.
Similar cases

Public Budget Service

Grudzień, 2022

The Unified Platform for Local e-Democracy (abbreviated as e-DEM) aims to provide citizens with easy and convenient access to several e-democracy tools. In particular, the platform combines the following services: "Public Budget" developed by soft Xpansion

Learn more
Trembita System

Wrzesień, 2022

The Trembita system is implemented by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine in cooperation with the Academy of electronic management, Cybernetica LTD and soft Xpansion as part of the EGOV4UKRAINE Project of the U-LEAD with Europe Program

Learn more
Vulyk System

Wrzesień, 2022

The Vulyk information system was implemented by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine in cooperation with the Academy of Electronic Management and soft Xpansion as part of the EGO4UKRAINE project with the support of U-LEAD with Europe Programme

Learn more