Menu

Public Budget Service

The Unified Platform for Local e-Democracy (abbreviated as e-DEM) aims to provide citizens with easy and convenient access to several e-democracy tools. In particular, the platform combines the following services: "Public Budget" developed by soft Xpansion

Opis projektu 

"Budżet publiczny" to zautomatyzowany system, który pozwala mieszkańcom gminy zgłaszać swoje projekty i/lub głosować na te już zgłoszone, wpływając tym samym na podział określonej części środków z budżetu gminy 

Strona internetowa projektu: budget.e-dem.ua/landing  


Funkcjonalność 

 • Elektroniczna rejestracja obywateli, którzy chcieliby złożyć lub zagłosować na projekt 
 • Możliwość elektronicznego zgłaszania projektów na podstawie specjalnego kwestionariusza (kwestionariusz może być dostosowany indywidualnie dla każdej społeczności) 
 • Publikacja danych projektu i możliwość głosowania za projektem, ustalenie daty i godziny 
 • Możliwość elastycznych ustawień dla każdego konkursu społecznościowego: kategorie, plan kalendarza, elektroniczny kwestionariusz itp. 
 • Możliwość podzielenia projektów na typy, w ramach których ustalane są warunki głosowania 
 • Możliwość wyszukiwania i grupowania projektów według różnych parametrów (liczba, budżet, liczba głosów) 
 • Możliwość wgrania listy projektów i głosów (dla głównego administratora) 
 • Sprawdzanie każdego głosowania w celu wyeliminowania duplikatów i zapewnienia, że skonfigurowane wcześniej parametry są spełnione 


Wyniki wdrożenia 

 • Stworzono elektroniczny system, dzięki któremu mieszkańcy mogą online zgłaszać projekty do rozpatrzenia przez władze lokalne, przeglądać i głosować na już zgłoszone projekty, a tym samym wpływać na podział określonej części środków z budżetu lokalnego 
 • Rozwiązanie jest dostosowane do użytkowania na każdej platformie, która posiada nowoczesne przeglądarki internetowe 
 • Optymalna praca z dużą liczbą jednocześnie pracujących użytkowników podczas równoległego głosowania 
 • 200 +* samorządów podłączonych do systemu 
 • 8000 +* projektów przedstawionych w systemie 
 • Zebrano 2,7 mln +* głosów od użytkowników systemu 
 • 1 mln +* użytkowników systemu 

* Dane na grudzień 2021 r.

Similar cases

Vulyk System

Wrzesień, 2022

The Vulyk information system was implemented by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine in cooperation with the Academy of Electronic Management and soft Xpansion as part of the EGO4UKRAINE project with the support of U-LEAD with Europe Programme

Learn more
Trembita System

Wrzesień, 2022

The Trembita system is implemented by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine in cooperation with the Academy of electronic management, Cybernetica LTD and soft Xpansion as part of the EGOV4UKRAINE Project of the U-LEAD with Europe Program

Learn more
Local Electronic Petitions Service 

Grudzień, 2022

The Unified Platform for Local e-Democracy (abbreviated as e-DEM) aims to provide citizens with easy and convenient access to several e-democracy tools. In particular, the platform combines the following services: "Local Electronic Petitions" developed by soft Xpansion

Learn more