Menu

Automation of the Bidding Committee business processes

Rozwiązanie ma za zadanie zautomatyzować i zoptymalizować obieg dokumentów organu kolegialnego spółki - Komisji Przetargowej, w celu zapewnienia wygodnego i szybkiego formowania spraw do rozpatrzenia, organizowania posiedzeń organu kolegialnego oraz monitorowania realizacji jego decyzji

Funkcjonalności 

 • Konto osobiste użytkownika to jednolity korporacyjny standard prezentacji informacji z centralnym dostępem do wszystkich funkcji systemu: 

 1. moje zadania - rejestr bieżących zadań użytkownika 
 2. rejestr spraw 
 3. rejestr spotkań 
 4. rejestr zleceń 

 • Jednolita logika przedstawiania informacji: karty, zadania, elementy business intelligence tego samego typu 
 • Cienki klient: do pracy z systemem wystarczy przeglądarka internetowa, nowoczesny projekt adaptacyjny, przeglądanie i edycja dokumentów bezpośrednio w przeglądarce internetowej 
 • Automatyzacja procedury składania wniosków (spraw) do Komisji Przetargowej: kontrola spraw, zatwierdzanie, rozpatrywanie, podpisywanie protokołu z wykorzystaniem QES 
 • Automatyzacja procedury obsługi spotkań: planowanie spotkania, dodawanie spraw, rozpatrywanie spraw ze spotkań przez członków komisji przetargowej 
 • Automatyzacja przetwarzania zleceń, kontrola ich realizacji 
 • Automatyczne generowanie protokołu z narad na podstawie szablonu, wyświetlanie w protokole informacji o QES sygnatariuszy 
 • Automatyczne określanie kworum i przetwarzanie wyników głosowań 
 • Elastyczna konfiguracja powiadomień dla użytkowników systemu o konieczności podjęcia określonych decyzji lub nadchodzących wydarzeniach 
 • Wyszukiwanie atrybutów według kryteriów, wyszukiwanie z wykorzystaniem operatorów logicznych, zapisywanie szablonów wyszukiwania do dalszego wykorzystania 
 • Zarządzanie szablonami standardowych pytań, alertów, instrukcji do zadań, formularzy dokumentów drukowanych 
 • Konfigurowanie katalogów, masek numerów rejestracyjnych, przypisywanie użytkowników do ról 
 • Rejestr audytu działań użytkowników w systemie 


Wyniki wdrożenia 

 • Zorganizowanie online procesu przeprowadzenia spotkania Komisji Przetargowej od przygotowania dokumentów do podpisania (z wykorzystaniem QES) protokołów 
 • Oszczędność czasu pracy dzięki pełnej automatyzacji kluczowych procesów, co pozwoliło skrócić czas na zatwierdzanie, podpisywanie, wyszukiwanie dokumentów i uwolnić czas pracowników na inne priorytetowe zadania 
 • Kontrola wersji dokumentów - pracownicy pracują z najnowszą wersją, a narzędzia współpracy dają możliwość jednoczesnej edycji dokumentów 
 • Zmniejszone ryzyko utraty dokumentów lub ujawnienia poufnych informacji dzięki niezawodnemu i bezpiecznemu przechowywaniu dokumentów i informacji w systemie 
 • Uproszczona organizacja pracy pracowników - do rozpoczęcia pracy wymagana jest jedynie przeglądarka internetowa (cienki klient) 
 • Poprawa dyscypliny pracy

Similar cases

Corporate portal

Grudzień, 2022

The enterprise portal contains news sections, navigation sections for access to the main important resources necessary for the work of enterprise employees

Learn more
Collegial body portal

Grudzień, 2022

An electronic system that automated the work of 12 collegial bodies of the bank, the board, committees, which also contains a voting system for board members 

Learn more
The corporate portal (internal)

Grudzień, 2022

The corporate portal of a company creates a single information area for employees co-working; it allows to combine all elements of corporate information into a single resource for convenient use by company employees. The Service Desk module was also implemented as part of the project – automation of employee service requests

Learn more