Menu

Naftogaz Digital Technologies

Naftogaz Technologie Cyfrowe to firma informatyczna, która zajmuje się doradztwem informacyjnym, tworzeniem oprogramowania i świadczeniem scentralizowanych usług IT dla spółek Grupy Naftogaz

Naftogaz postawił przed naszym zespołem wyzwanie - stworzenie indywidualnego rozwiązania, które zautomatyzowałoby szereg procesów biznesowych. Jako platformę do wdrożenia wybrano niskokodową platformę Nintex K2, która pozwala na szybką i wygodną automatyzację procesów biznesowych o dowolnej złożoności. Dzięki dobrze dobranemu stosowi technologicznemu udało nam się opracować rozwiązanie i skonfigurować integracje z wewnętrznymi systemami firmy w niespełna pół roku. Jedno z tych rozwiązań w pełni automatyzuje pracę komisji przetargowej Grupy Naftogaz, od formowania pytań, poprzez przegląd i prowadzenie spotkań kolegialnego organu, aż po przetwarzanie wyników głosowań, generowanie protokołów formowania zamówień i monitorowanie realizacji decyzji

Cases

Automation of the Bidding Committee business processes

Kwiecień, 2023

Rozwiązanie ma za zadanie zautomatyzować i zoptymalizować obieg dokumentów organu kolegialnego spółki - Komisji Przetargowej, w celu zapewnienia wygodnego i szybkiego formowania spraw do rozpatrzenia, organizowania posiedzeń organu kolegialnego oraz monitorowania realizacji jego decyzji

Learn more

Other clients

DonetskMiskGaz

Donetskmiskgaz Otwarta Spółka Akcyjna ds. dostaw gazu i gazyfikacji to firma, której głównym zadaniem jest zapewnienie nieprzerwanych i bezproblemowych dostaw gazu do odbiorców, zaopatrywanie w gaz ziemny obiektów przemysłowych, komunalnych i domowych, a także ludności. W strukturze firmy znajduje się 13 wydziałów i 7 rejonowych służb utrzymania ruchu

Learn more
Cyber Police Department of the National Police of Ukraine

Departament Cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy jest międzyregionalnym organem terytorialnym Narodowej Policji Ukrainy, częścią policji kryminalnej Narodowej Policji i zgodnie z prawodawstwem Ukrainy zapewnia realizację polityki państwa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, organizuje i przeprowadza działania operacyjne i poszukiwawcze

Learn more
Siloxene

Siloxene is a Swiss company founded in 2020, developing a new class of silicon-based hybrid molecular building blocks, developing and commercializing these compounds for use as additives and excipients in a wide range of industries

Learn more