Menu

DonetskMiskGaz

Donetskmiskgaz Otwarta Spółka Akcyjna ds. dostaw gazu i gazyfikacji to firma, której głównym zadaniem jest zapewnienie nieprzerwanych i bezproblemowych dostaw gazu do odbiorców, zaopatrywanie w gaz ziemny obiektów przemysłowych, komunalnych i domowych, a także ludności. W strukturze firmy znajduje się 13 wydziałów i 7 rejonowych służb utrzymania ruchu

Donetskmiskgaz zwrócił się do nas z problemem przechowywania dużej liczby dokumentów technicznych, ich wyszukiwania i ogólnie pracy z dokumentami. Nasz zespół znalazł rozwiązanie tego problemu, wdrażając system elektronicznego archiwum dokumentacji technicznej. Dzięki szybkiej i profesjonalnej pracy obu zespołów udało się w krótkim czasie osiągnąć następujące wyniki: oszczędności na dostawie, przekazywaniu i kopiowaniu dokumentów, 3-krotne skrócenie czasu uzyskiwania dokumentów, zwiększenie efektywności interakcji między odległymi jednostkami strukturalnymi oraz 45% wzrost wydajności pracowników przy pracy z dokumentami

Cases

Electronic archive of technical documents

Kwiecień, 2023

System umożliwiał automatyzację funkcji archiwalnych, gwarantował bezpieczne, kontrolowane i zarządzane przechowywanie, wyszukiwanie i wykorzystywanie wersji dokumentów. System zapewnił również przechowywanie powiązanych informacji o przynależności dokumentu do odpowiedniego obiektu w systemie informacji przestrzennej

Learn more

Other clients

Siloxene

Siloxene is a Swiss company founded in 2020, developing a new class of silicon-based hybrid molecular building blocks, developing and commercializing these compounds for use as additives and excipients in a wide range of industries

Learn more
Metinvest

Metinvest jest pionowo zintegrowaną grupą firm z branży stalowej i górniczej. Struktura Grupy obejmuje przedsiębiorstwa górnicze i metalurgiczne na Ukrainie, w Europie i USA, a także sieć sprzedaży we wszystkich głównych regionach świata

Learn more
ArcelorMittal

ArcelorMittal zajmuje czołowe pozycje na głównych światowych rynkach stali, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, AGD i produkcji opakowań. Firma posiada również duże rezerwy surowców oraz efektywny system sprzedaży. ArcelorMittal jest światowym liderem w produkcji stali. ArcelorMittal zatrudnia ponad 199 000 osób i posiada biura w 60 krajach

Learn more