Menu

Electronic archive of technical documents

System umożliwiał automatyzację funkcji archiwalnych, gwarantował bezpieczne, kontrolowane i zarządzane przechowywanie, wyszukiwanie i wykorzystywanie wersji dokumentów. System zapewnił również przechowywanie powiązanych informacji o przynależności dokumentu do odpowiedniego obiektu w systemie informacji przestrzennej

Funkcjonalność 

  • Automatyzacja procesów biznesowych i decyzyjnych 
  • Śledzenie i kontrola wersji dokumentów 
  • Zapewnia, że dokument w archiwum jest powiązany z odpowiednim obiektem w systemie informacji geograficznej organizacji 


Wyniki wdrożenia 

  • Czas poświęcony na uzyskanie dokumentacji został skrócony 3-krotnie 
  • Zwiększona efektywność współdziałania pomiędzy odległymi jednostkami strukturalnymi 
  • Oszczędności na dostarczaniu, przesyłaniu i kopiowaniu dokumentów 
  • Zwiększona wydajność pracowników podczas pracy z dokumentami o 45%.

Similar cases

Electronic document archive

Grudzień, 2022

An electronic system that establishes a unified store of electronic documents

Learn more
Electronic document archive

Grudzień, 2022

Electronic document storage system that provides structured and reliable storage of electronic files in the "Visa" Administrative Services Center according to the file register

Learn more
Electronic archive system for design documentation

Sierpień, 2022

An electronic system that establishes a unified store of electronic documents

Learn more