Menu

ArcelorMittal

ArcelorMittal zajmuje czołowe pozycje na głównych światowych rynkach stali, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, AGD i produkcji opakowań. Firma posiada również duże rezerwy surowców oraz efektywny system sprzedaży. ArcelorMittal jest światowym liderem w produkcji stali. ArcelorMittal zatrudnia ponad 199 000 osób i posiada biura w 60 krajach

ArcelorMittal skontaktował się z nami z problemem przechowywania kilku tysięcy dokumentów, ich wyszukiwania i w ogóle pracy z dokumentami. Nasz zespół znalazł rozwiązanie tego problemu, wdrażając system elektronicznego archiwum dokumentów projektowych i budowlanych. Dzięki szybkiej i profesjonalnej pracy obu zespołów udało się w krótkim czasie osiągnąć następujące rezultaty: przekształcić ponad 1 mln dokumentów w kopie elektroniczne, zautomatyzować procedury zarządzania dokumentami, obniżyć koszty o 40%, podnieść jakość i szybkość przetwarzania dokumentów o 30%

Cases

Electronic archive system for design documentation

Kwiecień, 2023

System elektroniczny, który tworzy jedno repozytorium dokumentów elektronicznych

Learn more

Other clients

Metinvest

Metinvest jest pionowo zintegrowaną grupą firm z branży stalowej i górniczej. Struktura Grupy obejmuje przedsiębiorstwa górnicze i metalurgiczne na Ukrainie, w Europie i USA, a także sieć sprzedaży we wszystkich głównych regionach świata

Learn more
DonetskMiskGaz

Donetskmiskgaz Otwarta Spółka Akcyjna ds. dostaw gazu i gazyfikacji to firma, której głównym zadaniem jest zapewnienie nieprzerwanych i bezproblemowych dostaw gazu do odbiorców, zaopatrywanie w gaz ziemny obiektów przemysłowych, komunalnych i domowych, a także ludności. W strukturze firmy znajduje się 13 wydziałów i 7 rejonowych służb utrzymania ruchu

Learn more
Siloxene

Siloxene is a Swiss company founded in 2020, developing a new class of silicon-based hybrid molecular building blocks, developing and commercializing these compounds for use as additives and excipients in a wide range of industries

Learn more