Menu

Electronic archive system for design documentation

System elektroniczny, który tworzy jedno repozytorium dokumentów elektronicznych

Opis projektu 

W ramach wdrożenia systemu udało się zaimportować kilkaset tysięcy dokumentów oraz stworzyć jednolite repozytorium elektronicznych dokumentów projektowych i budowlanych zgodnie z międzynarodowymi standardami (2.051-2006 "Jednolity system dokumentacji projektowej. Dokumenty elektroniczne"). 


Funkcjonalność

 • Zautomatyzowane procesy tworzenia, przechowywania i anulowania dokumentów projektowych i budowlanych 
 • Ustrukturyzowane przechowywanie dokumentów według organizacji, projektu, rysunku 
 • Formalizacja procedury zarządzania cyklem życia dokumentu 
 • Powiązanie dokumentu w archiwum elektronicznym z rzeczywistym dokumentem papierowym 
 • Możliwość przechowywania plików w dowolnym formacie 
 • Podział praw dostępu ze wsparciem dla jednoczesnego dostępu zbiorowego 
 • Zapewnienie zbiorowego dostępu do dokumentów w strukturze rozproszonej geograficznie 
 • Drukowanie dokumentów bezpośrednio z systemu 
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności informacji, audyt systemu i działań użytkowników 
 • Zarządzanie klasyfikatorami różnych obiektów i katalogów systemu (struktura organizacyjna, użytkownicy, obiekty systemowe) 
 • Elastyczna funkcjonalność wyszukiwania zarówno po atrybutach jak i treści dokumentu 
 • Moduł generowania raportów analitycznych dotyczących stanu dokumentacji 


Wyniki wdrożenia

 • 1 mln+ elektronicznych kopii dokumentów 
 • 40% redukcja kosztów związanych z zarządzaniem dokumentami 
 • Wdrożenie zautomatyzowanego obiegu dokumentów 
 • Poprawa jakości przetwarzania dokumentów 
 • 30% wzrost szybkości przetwarzania dokumentów

Similar cases

Electronic archive of technical documents

Grudzień, 2022

The system allows to automate the functions of archival activities, ensures secure, controlled and managed storage, search and use of document versions. In addition, the system stores related information about the document affiliation to the corresponding object in the Customer's geoinformation system

Learn more
Business Intelligence for Electronic Archive

Grudzień, 2022

Business intelligence module for collecting and displaying various statistical indicators of the state of the electronic archive 

Learn more
Archive of client cases

Lipiec, 2022

The system allows you to automate the processes of transferring documents from a bank branch, processing, storing and searching for bank documents

Learn more