Menu

Business Intelligence for Electronic Archive

Wdrożenie systemu analityki biznesowej dla archiwum elektronicznego pozwoliło na automatyczne zbieranie informacji statystycznych o archiwum elektronicznym w celu zwiększenia kontroli i sprawozdawczości

Funkcjonalność

  • Ogólna statystyka klientów i dokumentów z podziałem na kraje 
  • Statystyka porównania statusów dokumentów według krajów 
  • Statystyka typów dokumentów 
  • Statystyki bieżącej aktywności archiwum KRIs 


Wyniki realizacji 

  • Zwiększona kontrola nad dostępnością dokumentów 
  • Możliwość łatwego tworzenia raportów i analizowania informacji

Similar cases

Business analytics for Electronic Archive

Grudzień, 2022

Electronic archive of client cases and operations on the MS SharePoint platform 

Learn more
Electronic document archive

Grudzień, 2022

An electronic system that establishes a unified store of electronic documents

Learn more
Electronic document archive

Grudzień, 2022

Electronic document storage system that provides structured and reliable storage of electronic files in the "Visa" Administrative Services Center according to the file register

Learn more