Menu

ING Bank

Założony w 1994 roku bank jest częścią międzynarodowej grupy finansowej ING. Podstawową działalnością banku jest obsługa i kredytowanie dużych klientów korporacyjnych. Bank jest również aktywnym uczestnikiem rynków pieniężnych i finansowych

ING Bank zwrócił się do nas z następującymi zadaniami: wdrożenie portalu organu kolegialnego oraz rozwiązania business intelligence w zakresie archiwum elektronicznego. Jako główną platformę do realizacji zadań wybrano MS SharePoint, który umożliwia automatyzację procesów biznesowych o dowolnej złożoności. Dzięki dobrze dobranemu stosowi technologicznemu i profesjonalnemu zespołowi Soft Xpansion, bankowi udało się w krótkim czasie opracować rozwiązania i założyć integracje z wewnętrznymi systemami bankowymi (ABS, hurtownie danych). Korzyści z wdrożenia rozwiązań bank dostrzegł w ciągu miesiąca użytkowania systemu: Ponad 2-krotne zmniejszenie kosztów zarządzania dokumentacją, poprawa interakcji między pracownikami, szybsze podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą, przejrzystość procesów dzięki zautomatyzowanej kontroli i raportowaniu

Cases

Corporate portal

Kwiecień, 2023

Elektroniczny system automatyzuje pracę organu kolegialnego banku i tworzy jednolity korporacyjny wzór prezentowania informacji na platformie MS SharePoint

Learn more
Business Intelligence for Electronic Archive

Kwiecień, 2023

Wdrożenie systemu analityki biznesowej dla archiwum elektronicznego pozwoliło na automatyczne zbieranie informacji statystycznych o archiwum elektronicznym w celu zwiększenia kontroli i sprawozdawczości

Learn more

Other clients

ProCredit Bank

ProCredit Bank jest częścią grupy spółek Procredit Holding AG (Niemcy). Bank został założony w 2001 roku. Świadczy usługi dla osób fizycznych i prawnych. Pod względem kapitału regulacyjnego i aktywów, ProCredit Bank należy do 3 grupy. Posiada około 30 oddziałów na terenie całej Ukrainy

Learn more
Piraeus Bank

Pireus Bankto największy grecki bank, główny bank Pireus Bank Group i największa firma w kraju. Siedziba banku znajduje się w Atenach

Learn more
Globus Bank

KB "Globus" został zarejestrowany przez Narodowy Bank Ukrainy 29 listopada 2007 roku. KB "Globus" posiada licencję Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie profesjonalnej działalności na rynku giełdowym

Learn more