Menu

Corporate portal

Elektroniczny system automatyzuje pracę organu kolegialnego banku i tworzy jednolity korporacyjny wzór prezentowania informacji na platformie MS SharePoint

Funkcjonalność

 • Konto osobiste pracownika: pojedynczy punkt wejścia do systemu, wszystkie zadania są dostępne w jednym miejscu dla użytkownika 
 • Informacyjna strona główna organizacji, która podzielona jest na bloki tematyczne (struktura organizacyjna, kontakty z pracownikami, aktualności, ogłoszenia, kalendarz wydarzeń) 
 • Wyszukiwanie wszystkich dostępnych zasobów informacyjnych, archiwów, stron internetowych, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe i atrybutowe 
 • Projektowanie i zarządzanie procesami biznesowymi (rozpatrywanie wniosków urlopowych, rejestracja zwolnień lekarskich itp.) 
 • Moduł zasobów ludzkich (wakaty w organizacji i jednostkach wydziałowych, ankiety), informacje o ocenach pracowników 
 • Service Desk - automatyzacja zgłoszeń serwisowych użytkowników 
 • Scentralizowany monitoring działań w systemie, dziennik audytu 
 • Skonsolidowane raportowanie, analityka biznesowa 
 • Zarządzanie wzorami dokumentów, książkami referencyjnymi, instrukcjami 
 • Jeden mechanizm digitalizacji dokumentów papierowych (skanowanie strumieniowe i niestrumieniowe), wsparcie dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych 
 • Możliwości dla administratorów: zarządzanie strukturą, zawartością, prawami dostępu do sekcji portalu 
 • Model praw dostępu oparty na rolach: użytkownicy wewnętrzni, firmy powiązane, moderatorzy, administratorzy 
 • Wielojęzyczny interfejs, wewnętrzny czat, wsparcie dla integracji z platformami botowymi 


Wyniki wdrożenia 

 • Zawiera ponad 1 000 000 spraw klientów 
 • Z sukcesem używany od ponad 5 lat 
 • Używany w oddziałach 6 krajów w Europie Środkowej i Wschodniej 
 • Ponad 2-krotne obniżenie kosztów zarządzania dokumentami 
 • Wdrożony moduł End-of-Day (kontrola przestrzegania przez pracowników procedur i procesów regulacyjnych) 
 • Wielopoziomowy system dostępu i publikacji (ogólna informacja międzybankowa, informacja poszczególnych jednostek) 
 • Publikacja danych o kursach krzyżowych, aktualnych wersji przepisów NBU/Banku itp. 
 • System zarządzania biurem projektów (oparty na SharePoint) 
 • Scentralizowany monitoring stanu aktywnych projektów w Banku 
 • Zarządzanie ryzykiem projektowym 
 • Podsystem Business Intelligence do przekazywania skonsolidowanych raportów dotyczących bieżącej działalności projektowej oraz ogólnego stanu projektów

Similar cases

Collegial body portal

Grudzień, 2022

An electronic system that automated the work of 12 collegial bodies of the bank, the board, committees, which also contains a voting system for board members 

Learn more
Web portal of the Administrative Services Center

Grudzień, 2022

External portal of the "Visa" Administrative Services Center

Learn more
The corporate portal (internal)

Grudzień, 2022

The corporate portal of a company creates a single information area for employees co-working; it allows to combine all elements of corporate information into a single resource for convenient use by company employees. The Service Desk module was also implemented as part of the project – automation of employee service requests

Learn more