Menu

Archive of normative and reference documentation

Archiwum dokumentów regulacyjnych i referencyjnych: "Drzewo Wiedzy" zautomatyzowało proces tworzenia, zatwierdzania, publikowania i przechowywania w uporządkowany sposób wszystkich materiałów regulacyjnych i referencyjnych banku. Ponadto system umożliwił pracownikom wygodny dostęp do aktualnych wersji dokumentów regulacyjnych i administracyjnych, informacji referencyjnych, materiałów szkoleniowych, standardowych szablonów itp.

Funkcjonalność 

  • Wielopoziomowe przechowywanie dokumentów regulacyjnych i referencyjnych z elastycznym różnicowaniem praw dostępu do dokumentów w zależności od roli i stanowiska pracownika, jednostki strukturalnej (publicznej lub niepublicznej), jej typu i statusu 
  • Tworzenie dokumentów regulacyjnych i referencyjnych z wykorzystaniem szablonów z automatycznym wypełnianiem pól szablonu na podstawie informacji wprowadzonych do elektronicznej formy dokumentu 
  • Automatyczna publikacja dokumentu zatwierdzonego w systemie zarządzania dokumentami w odpowiednim miejscu w strukturze Drzewa Wiedzy, w zależności od atrybutów dokumentu 
  • Wsparcie dla własnych procesów zatwierdzania i publikacji dokumentów bezpośrednio w Drzewie Wiedzy, możliwość podpisywania zatwierdzonych dokumentów przez KPE 
  • Funkcjonalność dwukierunkowych powiązań pomiędzy różnymi dokumentami 
  • Automatyczna kontrola nad terminami ważności dokumentów. Możliwość automatycznego wysyłania powiadomień i zadań do odpowiedzialnych pracowników po wygaśnięciu dokumentu 


Wyniki wdrożenia 

  • Dostęp do aktualnych wersji zleceń, instrukcji, wzorów dokumentów roboczych oraz materiałów szkoleniowych dotyczących produktów banku 
  • Rozwiązanie zostało uznane za najbardziej przydatne wdrożenie IT w banku w 2011 roku

Similar cases

Electronic document archive

Grudzień, 2022

An electronic system that establishes a unified store of electronic documents

Learn more
Electronic document archive

Grudzień, 2022

Electronic document storage system that provides structured and reliable storage of electronic files in the "Visa" Administrative Services Center according to the file register

Learn more
Electronic document archive

Wrzesień, 2022

Electronic document storage system, which provides structured secure storage of bank documents according to the nomenclature of cases, with the number of users of 500 people

Learn more