Menu

Electronic document archive

Elektroniczne archiwum dokumentów służyło do zorganizowania systematycznego elektronicznego przechowywania i katalogowania dokumentów tworzących akta klientów

Funkcjonalność 

 • Systematyczne przechowywanie, katalogowanie informacji według rodzajów dokumentów: dokumenty osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych, osób prawnych ze wskazaniem ich lokalizacji 
 • Rejestracja dokumentów, wyszukiwanie spraw, tomów, dokumentów, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe według treści dokumentu 
 • Karta akt klienta z informacjami o dokumentach klienta, opisem dokumentów, innymi informacjami 
 • Konstruktor spraw zgodnie ze strukturą i przyjętymi przepisami archiwizacji, tworzenie jednolitej nomenklatury spraw, spraw jednostek strukturalnych 
 • Monitorowanie kompletności akt klientów z wysyłaniem komunikatów informacyjnych o wykrytych błędach 
 • Skanowanie dokumentów papierowych wraz z importem do archiwum, w tym dokumentów w formie elektronicznej 
 • Wydawanie i zwrot spraw, tomów, dokumentów 
 • Sporządzenie aktu przyjęcia i przekazania, przekazania dokumentów do wydziałów, aktu zniszczenia dokumentów 
 • Kontrola operacji, sprawozdawczość 
 • Integracja z systemem automatycznej informacji bankowej (ABIS banku) 
 • Wczytanie modelu grup/roli z systemów zewnętrznych (Active Directory) 
 • Konfigurowanie modelu ról, praw dostępu do obiektów systemu 


Wyniki wdrożenia 

 • Ustrukturyzowane elektroniczne przechowywanie dokumentów wyeliminowało ich utratę i zapewniło wygodne wyszukiwanie 
 • Oszczędność czasu i zwiększenie efektywności pracy specjalistów 
 • Minimalizacja kosztów utrzymania archiwum papierowego 
 • Zwiększenie efektywności pracy z obiegiem dokumentów w całości, uproszczenie pracy z dokumentami archiwalnymi (wycofywanie, wysyłanie do przechowywania)

Similar cases

Electronic document archive

Wrzesień, 2022

Electronic document storage system, which provides structured secure storage of bank documents according to the nomenclature of cases, with the number of users of 500 people

Learn more
Electronic document archive

Grudzień, 2022

Electronic document storage system that provides structured and reliable storage of electronic files in the "Visa" Administrative Services Center according to the file register

Learn more
Archive of normative and reference documentation

Grudzień, 2022

This is an automated system for the creation, approval, publication and structured storage of all the company’s regulatory and reference materials, which allows employees to provide convenient access to the current version of regulatory and administrative documents, reference information, training materials, typical templates, and the like

Learn more