Menu

Electronic document management system

System elektronicznego zarządzania dokumentami, który automatyzuje dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, a także umowy grupowe. W ramach projektu wdrożono indywidualny proces zatwierdzania umów, który automatyzuje pracę z umowami biznesowymi

Funkcjonalność 

 • Dokumenty przychodzące: przetwarzanie korespondencji przychodzącej, przegląd, realizacja (przygotowanie odpowiedzi), kontrola realizacji 
 • Dokumenty wychodzące: przetwarzanie korespondencji wychodzącej, powiązanie z dokumentem przychodzącym, zatwierdzanie i podpisywanie, prowadzenie szablonów dokumentów 
 • Dokumenty wewnętrzne: korespondencja wewnętrzna, dokumenty kadrowe, notatki służbowe, regulaminy wewnętrzne itp. 
 • Dostęp do osobistego konta pracownika: agregacja zadań i dokumentów 
 • Elastyczna konfiguracja szablonów dokumentów z możliwością automatycznego uzupełniania informacji z karty dokumentu 
 • Konstruktor ścieżek do zatwierdzania, podpisywania i realizacji dokumentów, ustawianie kontroli realizacji, w tym kontroli cyklicznej 
 • Wsparcie dla szablonów dokumentów i współpracy nad projektem dokumentu 
 • Praca z dokumentami administracyjnymi: zatwierdzanie i podpisywanie, obsługa szablonów dokumentów, realizacja, kontrola realizacji, przegląd 
 • Moduł HR 
 • Zarządzanie i kontrola cyklu życia dokumentu: tworzenie, przechowywanie, edycja, dodawanie plików, zarządzanie wersjami, rejestracja, zatwierdzanie, podpisywanie, wykonywanie, archiwizacja, przenoszenie itp. 
 • Zastępowanie pracowników: asystent kierownika i zastępca kierownika 
 • Zatwierdzanie dokumentów: równoległe, sekwencyjne, mieszane 
 • Zaawansowane wyszukiwanie dokumentów 
 • Organizacja pracy kilku podmiotów prawnych 
 • Automatyzacja pracy z umowami
 • Kompleksowe przetwarzanie dokumentów (podpisywanie, zatwierdzanie, tworzenie postanowień) 


Wyniki wdrożenia 

 • Oszczędność czasu pracy pracowników na czynnościach związanych z dokumentami, co pozwala uwolnić czas na produktywne działania 
 • Obniżenie kosztów drukowania i dostarczania dokumentów papierowych 
 • Zachowanie i gromadzenie informacji korporacyjnych 
 • Stworzenie jednej przestrzeni informacyjnej ze zróżnicowanymi prawami dostępu dla podmiotów grupy kapitałowej 
 • Zwiększenie szybkości przetwarzania informacji i przejrzystości przepływu informacji 
 • Poprawa dyscypliny wykonawczej 
 • Poprawa jakości decyzji zarządczych (poprzez wykorzystanie aktualnych danych) 
 • Wdrożenie efektywnych mechanizmów wspólnej pracy 
 • Możliwość kontroli procesów biznesowych przetwarzania dokumentów w czasie rzeczywistym

Similar cases

Electronic document management system

Wrzesień, 2022

A system that automates outgoing, incoming, internal documents, as well as orders and protocols, uniting 500 employees

Learn more
Electronic document management system

Grudzień, 2022

Ensuring the automation of document flow processes at the enterprise, improving management functions. The softXspace Business system has been introduced. It consists of modules: Office work, Calendar of events, Personnel, Personal reception, a module for negotiating contracts

Learn more
Electronic document management system

Grudzień, 2022

A system that automates outgoing, incoming, internal documents, as well as orders and protocols. Within the framework of the project, an individual procurement process has been implemented, which automates the work with business contracts of the bank – preparation, approval of the application, consideration and approval of the application by the Tender Committee, preparation of the contract, invoices for payment, control of implementation

Learn more