Menu

Niva Pereyaslavshchina

Grupa Spółek Nywa Pereyaslavshchyny to pionowo zintegrowany model biznesowy, który pozwala nam realizować strategię efektywnego rozwoju firmy z maksymalizacją wartości dodanej na wszystkich etapach procesu biznesowego: uprawa i magazynowanie zboża - produkcja pasz mieszanych - tucz trzody chlewnej - przetwórstwo mięsa - sprzedaż produktów TM Piatachok we własnej sieci detalicznej oraz za pośrednictwem dystrybutorów

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Nywa Pereyaslavshchyny skontaktowała się z nami z prośbą o wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, którego głównymi celami było zautomatyzowanie procesów obiegu dokumentów w biurze głównym, skrócenie czasu przetwarzania dokumentów przez pracowników (przygotowanie, zatwierdzenie, podpisanie, wykonanie uchwał), zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów podczas pracy z dokumentami oraz poprawa dyscypliny pracy. W ciągu sześciu miesięcy pracownicy Grupy Nywa Pereyaslavshchyny mogli dostrzec wszystkie korzyści z wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentami

Cases

Electronic document management system

Kwiecień, 2023

System elektronicznego zarządzania dokumentami, który automatyzuje dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, a także umowy grupowe. W ramach projektu wdrożono indywidualny proces zatwierdzania umów, który automatyzuje pracę z umowami biznesowymi

Learn more

Other clients

COFCO Agri Resources Ukraine

COFCO Agri Resources Ukraine —  jest spółką podległą chińskiej korporacji narodowej COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), specjalizującą się w eksporcie zbóż i nasion roślin oleistych

RISOIL S.A.

Firma RISOIL S.A. została założona w 2000 roku w Genewie w Szwajcarii. Z biegiem lat firma otworzyła biura i uruchomiła produkcję w wielu krajach Unii Europejskiej i w Ukrainie. RISOIL S.A. oferuje następujący zakres usług: logistyka ładunków olejowych, masowych i drobnicowych w portach Morza Czarnego; sprzedaż i produkcja olejów roślinnych; handel zbożem i nasionami roślin oleistych; przeładunek, magazynowanie i przetwarzanie produktów rolnych

Learn more
KERNEL

Kernel jest wiodącym na świecie i największym na Ukrainie producentem i eksporterem oleju słonecznikowego, kluczowym dostawcą produktów rolnych z regionu Morza Czarnego na rynki światowe. Kernel eksportuje swoje produkty do ponad 80 krajów. Od listopada 2007 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)

Learn more