Menu

KERNEL

Kernel jest wiodącym na świecie i największym na Ukrainie producentem i eksporterem oleju słonecznikowego, kluczowym dostawcą produktów rolnych z regionu Morza Czarnego na rynki światowe. Kernel eksportuje swoje produkty do ponad 80 krajów. Od listopada 2007 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)

KERNEL Agroholding jest jednym z naszych kluczowych klientów i jesteśmy dumni z wyników współpracy z nimi. Od 2016 roku pomagamy zautomatyzować szereg procesów biznesowych. Nasz zespół stworzył i rozwija system ECM z wykorzystaniem nowoczesnych platform Microsoft i Nintex (K2). System ECM dla KERNEL to jedna przestrzeń informacyjna dla firmy, zarówno dla wszystkich pracowników holdingu (automatyzacja procesów ogólnych, kadrowych, obiegu dokumentów zarządczych, procesów HR, zarządzania umowami oraz wewnętrznego portalu korporacyjnego), jak i dla kontrahentów firmy (automatyzacja kontraktowego, prawnie istotnego obiegu dokumentów z kontrahentami). 

Dziś system ECM to: 1 000 000+ dokumentów podpisanych cyfrowo, 100 000+ dokumentów elektronicznych podpisywanych miesięcznie, 6 500+ kontrahentów wymienia z firmą elektroniczne dokumenty prawnie istotne, 2 500+ pracowników korzysta z systemu elektronicznego zarządzania dokumentami firmy, 50+ typów dokumentów ma w pełni zautomatyzowane procesy biznesowe do przetwarzania

Cases

ECM system for KERNEL

Kwiecień, 2023

Celem i założeniami projektu było stworzenie jednej przestrzeni informacyjnej dla wszystkich pracowników firmy, wdrożenie procedury obiegu dokumentów prawnie istotnych, zautomatyzowanie procedury obiegu dokumentów ogólnych, kadrowych, zarządczych, skrócenie czasu zatwierdzania i podpisywania dokumentów oraz zminimalizowanie kosztów logistycznych związanych z przenoszeniem papierowych kopii pomiędzy rozproszonymi geograficznie biurami

Learn more

Other clients

RISOIL S.A.

Firma RISOIL S.A. została założona w 2000 roku w Genewie w Szwajcarii. Z biegiem lat firma otworzyła biura i uruchomiła produkcję w wielu krajach Unii Europejskiej i w Ukrainie. RISOIL S.A. oferuje następujący zakres usług: logistyka ładunków olejowych, masowych i drobnicowych w portach Morza Czarnego; sprzedaż i produkcja olejów roślinnych; handel zbożem i nasionami roślin oleistych; przeładunek, magazynowanie i przetwarzanie produktów rolnych

Learn more
Niva Pereyaslavshchina

Grupa Spółek Nywa Pereyaslavshchyny to pionowo zintegrowany model biznesowy, który pozwala nam realizować strategię efektywnego rozwoju firmy z maksymalizacją wartości dodanej na wszystkich etapach procesu biznesowego: uprawa i magazynowanie zboża - produkcja pasz mieszanych - tucz trzody chlewnej - przetwórstwo mięsa - sprzedaż produktów TM Piatachok we własnej sieci detalicznej oraz za pośrednictwem dystrybutorów

Learn more
COFCO Agri Resources Ukraine

COFCO Agri Resources Ukraine —  jest spółką podległą chińskiej korporacji narodowej COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), specjalizującą się w eksporcie zbóż i nasion roślin oleistych