Menu

Electronic document management system

System elektronicznego zarządzania dokumentami Kancelaria, który zautomatyzował dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, a także zamówienia i protokoły

Funkcjonalność 

  • Przetwarzanie dokumentów przychodzących, wychodzących, wewnętrznych 
  • Rozpatrywanie odwołań obywateli 
  • Przetwarzanie zarządzeń i instrukcji 
  • Zarządzanie umowami 


Wyniki wdrożenia 

  • Zapewniona jest komfortowa praca nawet do 1000 jednoczesnych użytkowników 
  • Wzrost wydajności pracowników o 60% dzięki automatyzacji procesów 
  • Oszczędności dla indywidualnych przedsiębiorców wynoszą ponad 500 000 UAH rocznie

Similar cases

Electronic document management system

Grudzień, 2022

Ensuring the automation of document flow processes at the enterprise, improving management functions. The softXspace Business system has been introduced. It consists of modules: Office work, Calendar of events, Personnel, Personal reception, a module for negotiating contracts

Learn more
Electronic document management system

Grudzień, 2022

A system that automates outgoing, incoming, internal documents, as well as orders and protocols. Within the framework of the project, an individual procurement process has been implemented, which automates the work with business contracts of the bank – preparation, approval of the application, consideration and approval of the application by the Tender Committee, preparation of the contract, invoices for payment, control of implementation

Learn more
Electronic document management system

Wrzesień, 2022

A system that automates outgoing, incoming, internal documents, as well as orders and protocols, uniting 500 employees

Learn more