Menu

Dongorbank

PSA «Dongorbank» jest częścią korporacji finansowej SCM Finance. Oddziały banku działają w dziesięciu regionach Ukrainy. Klientami banku są osoby fizyczne, organizacje komercyjne, duże korporacje i inne instytucje finansowe. Pod względem wyników finansowych bank znajduje się wśród dwudziestu pięciu największych instytucji bankowych w kraju

Dongorbank zwrócił się do naszego zespołu z zadaniem rozwiązania problemów z przechowywaniem dokumentów klientów i pracą biura banku. Aby rozwiązać te problemy, zdecydowano się na wdrożenie rozwiązania Archiwum Plików Klienta oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami Kancelaria. Dzięki profesjonalnemu zespołowi soft Xpansion udało się szybko wdrożyć rozwiązanie i umożliwić funkcjonowanie banku. W ciągu miesiąca zarząd banku zauważył istotne rezultaty i korzyści z wdrożenia: koszty finansowe spadły o 27,5%, wydajność pracowników wzrosła o 60%, komfortowa praca do 1000 jednoczesnych użytkowników, ponad 220 000 plików klientów w archiwum, 90% dokumentów papierowych zostało zamienionych na format elektroniczny

Cases

Archive of client cases

Kwiecień, 2023

System elektronicznego archiwum akt klientów zautomatyzował procesy przekazywania dokumentów z oddziału banku, przetwarzania, przechowywania i wyszukiwania dokumentów bankowych, a także umożliwił wydzielenie poziomów dostępu do informacji atrybutowych i treści dokumentów na poziomie oddziałów, dyrekcji regionalnych i centralnych oddziałów banku

Learn more
Electronic document management system

Kwiecień, 2023

System elektronicznego zarządzania dokumentami Kancelaria, który zautomatyzował dokumenty wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, a także zamówienia i protokoły

Learn more

Other clients

Nurbank

Nurbank SA jest jednym z wiodących banków Republiki Kazachstanu. Posiada długą historię i dziś jest uniwersalną instytucją finansową, która świadczy pełen zakres usług bankowych. Posiada sieć oddziałów i placówek na terenie całego kraju. Dbając o wygodę swoich klientów, bank stale intensywnie inwestuje we własną infrastrukturę, która odpowiada za utrzymanie bazy klientów

Learn more
Piraeus Bank

Pireus Bankto największy grecki bank, główny bank Pireus Bank Group i największa firma w kraju. Siedziba banku znajduje się w Atenach

Learn more
Globus Bank

KB "Globus" został zarejestrowany przez Narodowy Bank Ukrainy 29 listopada 2007 roku. KB "Globus" posiada licencję Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie profesjonalnej działalności na rynku giełdowym

Learn more