Меню

Система розгляду кредитних заявок для великого бізнесу

Система розгляду кредитних заявок для великого бізнесу автоматизувала процес розгляду кредитної заявки банком, побудована у вигляді централізованого сховища кредитних документів з розмежованим доступом співробітників фінансової установи

Функціональні можливості 

 • Автоматизація етапу «Time to Yes» (прийняття рішення) кредитного процесу: створення і заповнення даними кредитної заявки, розгляд службами і узгодження  
 • Гнучке визначення маршруту проходження бізнес-процесу на підставі даних кредитної заявки й запитаних умов кредитування  
 • Автоматизація етапу «Time to Money» (документарне оформлення кредиту) кредитного процесу: універсальне узгодження і підписання кредитного договору, договорів застави, поруки, в тому числі цифровим підписом  
 • Підсистема супроводу чинних умов кредитних угод, моніторинг показників, термінів перевірок забезпечення  
 • Агрегування і візуалізація аналітичної звітності по клієнтах, групам клієнтів, ведення «кредитної історії» позичальників  
 • Налаштування функції контролю в процесах обслуговування кредитних запитів  
 • Формування звітів про статуси узгодження тих чи інших документів та регулярного відправлення таких звітів керівникам  
 • Інтеграція з іншими банківськими системами й сервісами для організації концепції «єдиного клієнта»  
 • Гнучке розмежування прав доступу в залежності від ролі й посади співробітника, структурного підрозділу, типу документа, сегмента клієнта  
 • Підсистема розрахунку кредитних показників, коефіцієнтів платоспроможності й забезпечення  
 • Централізоване сховище інформації про групи компаній, позичальників, кредитних заяв і індикативів, кредитних лімітів, ковенант, об’єктів застави; вся інформація зберігається централізовано, доступна користувачам по їх посадових повноважень  
 • Пошук документів в сховище за різними атрибутами, можливість експортувати результати в MS Excel формат 


Результати впровадження 

 • Побудова централізованого сховища кредитних документів корпоративних клієнтів з метою скорочення витрат, пов’язаних з дистрибуцією документів на паперових носіях, втрати документів, автоматизації процесів введення і тиражування документів 
 • Автоматизація процесів розгляду кредитних запитів в службах і підрозділах банку, прийняття рішень по кредитах, автоматизацію роботи кредитного комітету з урахуванням централізації функцій back-office на рівні регіонів і макрорегіонів 
 • Контроль виконавської дисципліни в процесах обслуговування кредитних запитів 
 • Агрегування і візуалізація аналітичної звітності по клієнтах, групам клієнтів, сегментам клієнтів, ведення «кредитної історії» корпоративних клієнтів 
 • Сегрегація доступу до інформації про клієнтів в залежності від посадових повноважень користувача системи 
 • Автоматична і напівавтоматичнаподальшим дозаповненням) генерація супровідної документації 
 • Інтеграція з іншими банківськими системами для організації концепції «єдиного клієнта»