Menu

Collegial body portal

System elektroniczny zautomatyzował pracę 12 organów kolegialnych banku, Zarządu i komitetów oraz stworzył jednolity korporacyjny standard prezentowania informacji, w tym system głosowania członków Zarządu

Funkcjonalność 

 • Osobiste konto użytkownika: jednolity korporacyjny standard prezentowania informacji, wszystkie sprawy są dostępne na jednym koncie 
 • Formułowanie agendy spotkań, zatwierdzanie z możliwością zgłaszania wniosków 
 • Automatyzacja procedury składania wniosków: pytania do rozpatrzenia, wyjaśnienia, uzasadnienia, projekty decyzji 
 • Projektowanie ścieżek zatwierdzania wniosków i spotkań 
 • Formułowanie protokołów z spotkań, przekazywanie decyzji rady do wykonawców, automatyzacja zarządzeń i monitorowanie ich realizacji

  Ustawianie powiadomień/przypomnień dla członków komisji o konieczności podjęcia określonych decyzji lub o nadchodzących wydarzeniach 
 • Scentralizowany monitoring działań w systemie, dziennik audytu 
 • Zarządzanie szablonami dokumentów, książkami referencyjnymi, instrukcjami 
 • Zarządzanie strukturą, zawartością, prawami dostępu 
 • Wielojęzyczny interfejs, wsparcie dla KPE 
 • Elektroniczny podsystem do głosowania "za", " wstrzymać się" lub "przeciw", przekazywania sugestii i uwag do projektu decyzji, podsumowywania wyników 
 • Wsparcie dla różnych algorytmów ustalania wyników głosowania, ustawianie logiki głosowania 


Wyniki wdrożenia 

 • Ograniczenie kosztów czasowych i finansowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem spotkań organów kolegialnych 
 • Możliwość pracy w systemie przy połączeniu z przeglądarką internetową, co przyspieszyło rozpatrywanie pilnych spraw bezpośrednio z dowolnej lokalizacji użytkownika 
 • Wyeliminowanie sytuacji z ujawnieniem poufnych danych dzięki niezawodnemu przechowywaniu informacji i dokumentów w chmurze 
 • Kontrola terminów realizacji poleceń organów zarządzających zmniejszyła prawdopodobieństwo niewykonania zadań i zwiększyła dyscyplinę wykonawczą 
 • Komfortowa praca specjalistów banku w systemie dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi i designie

Similar cases

Business Process Automation (purchases)

Grudzień, 2022

Automation of initiating and planning purchases 

Learn more
Automation of the Bidding Committee business processes

Wrzesień, 2022

The solution is designed to automate and optimize the workflow of the company's collegial body – the Bidding Committee, in order to ensure convenient and prompt formation of issues for consideration, organize the collegial body meetings and control the implementation of decisions adopted thereby

Learn more