Menu

Electronic document archive

System elektronicznego przechowywania dokumentów zapewniający uporządkowane, niezawodne przechowywanie akt elektronicznych w Centrum Obsługi Administracyjnej "Viza" zgodnie z nomenklaturą spraw

Funkcjonalność 

 • Przesłanie pakietu dokumentów wnioskodawcy do archiwizacji z systemu zarządzania dokumentami Centrum "Viza" 
 • Wyszukiwanie spraw, tomów, dokumentów, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe (według treści dokumentów) 
 • Kontrola operacji, przygotowanie i zatwierdzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, aktów zniszczenia i innych 
 • Praca ze sprawami, tomami, dokumentami (karty spraw, tomów, dokumentów, druki kart, zarządzanie sprawami przejściowymi) 
 • Tworzenie i prowadzenie nomenklatury spraw 
 • Konstruowanie akt zgodnie ze strukturą i zatwierdzonymi przepisami dotyczącymi przechowywania materiałów archiwalnych, tworzenie jednolitego nazewnictwa akt 
 • Tworzenie nomenklatury na podstawie nomenklatury z lat poprzednich, koordynacja nomenklatury akt 
 • Tworzenie drukowanej formy nomenklatury aktowej 
 • Wsparcie dla archiwum papierowego, topologia przechowywania dokumentów 
 • Raporty statystyczne według działów, nomenklatura spraw, dodatkowe dostosowywanie raportów 
 • Konfiguracja matrycy praw dostępu w kontekście struktury organizacyjnej, ról i nomenklatury spraw 
 • Wsparcie dla kwalifikowanego podpisu cyfrowego (KPE) 


Wyniki wdrożenia 

 • Zwiększenie efektywności pracy Centrum 
 • Uporządkowane i bezpieczne przechowywanie dokumentów elektronicznych z uwzględnieniem wymogów polityki bezpieczeństwa, niezawodności przechowywania, poufności i rozdzielenia praw dostępu 
 • Minimalizacja ryzyka utraty dokumentów 
 • Oszczędność kosztów związanych z utrzymaniem archiwum papierowego 
 • W ramach projektu wdrożono integrację z systemem zarządzania dokumentami Centrum "Viza"

Similar cases

Electronic document archive

Grudzień, 2022

An electronic system that establishes a unified store of electronic documents

Learn more
Archive of normative and reference documentation

Grudzień, 2022

This is an automated system for the creation, approval, publication and structured storage of all the company’s regulatory and reference materials, which allows employees to provide convenient access to the current version of regulatory and administrative documents, reference information, training materials, typical templates, and the like

Learn more