Menu

Electronic document management system

Kompleksowe wsparcie automatyzacji procesów zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie, usprawnienie funkcji zarządczych. Wdrożony system softXspace Business składa się z następujących modułów: zarządzanie biurem, kalendarz wydarzeń, kadry, przyjęcie osobiste, moduł zatwierdzania umów

Funkcjonalność 

 • Prowadzenie biura: obsługa dokumentów przychodzących i wychodzących, korespondencja wewnętrzna, dokumenty organizacyjne i administracyjne, protokoły, zarządzenia i instrukcje, zadania, negocjowanie umów, monitorowanie realizacji uchwał 
 • Kalendarz wydarzeń: dzięki tej funkcjonalności można planować spotkania i wydarzenia, sprawdzać dostępność wolnych zasobów i czasu oraz je rezerwować 
 • Zasoby ludzkie: utrzymywanie i zmiana struktury organizacyjnej, zatrudnianie nowych pracowników i archiwizowanie zwolnionych pracowników, przechowywanie informacji o pracownikach (dodawanie/usuwanie do/z drzewa struktury organizacyjnej) 
 • Odbiór osobisty przez kierownictwo: umożliwia umawianie spotkań, tworzenie zamówień i dokumentów 
 • Moduł zatwierdzania umów: możliwość zbudowania procesu zatwierdzania dokumentu o dowolnej złożoności, wybór rodzaju zatwierdzania (sekwencyjne, równoległe lub łączone), wskazanie osób zatwierdzających i skonfigurowanie etapów lub wykorzystanie szablonów zatwierdzeń 


Wyniki wdrożenia 

 • Redukcja kosztów finansowych związanych z przechowywaniem papierowych oryginałów oraz skrócenie czasu przetwarzania dokumentów 
 • Skrócenie czasu zatwierdzania i podpisywania dokumentów z 2-3 tygodni do 1 godziny 
 • Eliminacja sytuacji ujawnienia poufnych danych dzięki bezpiecznemu przechowywaniu dokumentów w chmurze 
 • Minimalizacja ryzyka błędów w pracy z dokumentami dzięki standaryzacji wszystkich procedur pracy 
 • 100% realizacji zleceń dzięki kontroli terminów i terminowemu wykonywaniu obowiązków służbowych 
 • Komfortowa praca specjalistów banku w systemie dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi i designie

Similar cases

Electronic document management system

Wrzesień, 2022

A system that automates outgoing, incoming, internal documents, as well as orders and protocols, uniting 500 employees

Learn more
Electronic document management system

Grudzień, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal documents, as well as contracts in the Group of companies. The project implements an individual process the process of contract automation, which automates of work of business contracts

Learn more