Menu

Contract management system

Uporządkowanie procesu prowadzenia działalności kontraktowej przedsiębiorstwa. Automatyzacja obejmuje wszystkie kluczowe działania i etapy procesu kontraktowego - od weryfikacji i akredytacji kontrahenta, zainicjowania projektu umowy, jej zatwierdzenia i podpisania, po monitorowanie realizacji zobowiązań kontraktowych z automatycznymi przypomnieniami o przedłużeniu lub zamknięciu

Funkcjonalność 

 • Pozwala zautomatyzować procesy utrzymywania dokumentów związanych z umowami (umowa, umowa dodatkowa, specyfikacja, akt, załącznik itp.) 
 • Prowadzenie katalogu kontrahentów, proces weryfikacji i akredytacji kontrahenta. Wsparcie dla akredytacji w kilku kategoriach 
 • Integracja z usługami online YouControl w celu weryfikacji kontrahenta i automatycznego otrzymywania danych o nim 
 • Automatyczne przypomnienie o ponownej akredytacji kontrahenta 
 • Wsparcie dla standardowych i niestandardowych szablonów dokumentów umownych oraz ścieżek ich zatwierdzania/podpisywania 
 • Automatyczne określanie ścieżki dokumentu w zależności od rodzaju umowy, kwoty, waluty lub innych warunków 
 • Automatyczne generowanie i wypełnianie szablonów dokumentów umownych DOCX, XLSX na podstawie danych zawartych w karcie dokumentu 
 • Możliwość ręcznej edycji bloków dostępnych do edycji w wygenerowanych dokumentach 
 • Dostępność konstruktora zatwierdzeń, który umożliwia tworzenie ścieżek zatwierdzeń z dowolną liczbą etapów i zatwierdzających oraz zapisywanie ścieżek do dalszego wykorzystania 
 • Możliwość "zdalnego" (poza biurem) wykonywania funkcji zatwierdzania i obsługi dokumentów umownych 
 • Wsparcie dla wspólnej, jednoczesnej edycji dokumentu przez zatwierdzających, dodawania komentarzy i dołączania dodatkowych plików w trakcie procesu zatwierdzania 
 • Możliwość edycji dokumentów online z wykorzystaniem Office 365 
 • Zapisywanie wszystkich działań w historii dokumentu, kontrola nad wersjonowaniem i rewizjami dokumentów 
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów w systemie po różnych atrybutach 
 • Śledzenie statusu, terminu i postępu realizacji zobowiązań umownych, z funkcją przypomnienia 


Wyniki wdrożenia 

 • Skrócenie czasu na przygotowanie i zatwierdzenie pakietu dokumentacji umownej 
 • Uproszczenie interakcji pomiędzy pracownikami różnych działów w procesie pracy z umowami 
 • Usystematyzowanie i sklasyfikowanie wszystkich działań umownych organizacji 
 • Eliminacja błędów związanych z przeglądaniem nieaktualnych wersji dokumentów oraz utratą dokumentów dzięki możliwości śledzenia ich ruchu 
 • Znaczna redukcja czasu poświęcanego na poszukiwanie dokumentów, optymalizacja czasu pracy pracowników

Similar cases

Business Process Automation (purchases)

Grudzień, 2022

Automation of initiating and planning purchases 

Learn more