Menu

Business analytics for Electronic Archive

Wdrożenie systemu business intelligence dla archiwum elektronicznego na platformie MS SharePoint pozwoliło zautomatyzować ponad 20 procesów biznesowych dla administracji operacji kredytowych i miejsc pracy dla pracowników back-office, zapewniło przechowywanie dokumentów klientów banku w formie elektronicznej i papierowej, z możliwością dostępu do tych informacji przez specjalistów

Funkcjonalność 

 • Rejestracja dokumentów 
 • Wyszukiwanie spraw, tomów, dokumentów, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe (według treści dokumentu) 
 • Automatyczna konwersja dokumentów do formatu PDF/A 
 • Skanowanie dokumentów papierowych, drukowanie kodów kreskowych, import dokumentów elektronicznych, w tym podpisanych cyfrowo, do archiwum 
 • Wsparcie importu i eksportu dokumentów elektronicznych w formacie ASiC spełniającym wymogi UE 
 • Kontrola działań, tworzenie i zatwierdzanie aktów zniszczenia, przekazywanie spraw do wydziałów 
 • Sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego 
 • Księga ewidencji wpływów i rozchodów dokumentów 
 • Raport statystyczny według poddziałów, nomenklatury spraw, dodatkowe dostosowanie raportu, możliwość podłączenia projektanta raportów 
 • Konfiguracja macierzy praw dostępu w kontekście struktury organizacyjnej, ról i nomenklatury spraw 
 • Kwalifikowany podpis cyfrowy (QS) 
 • Komponenty skanowania strumieniowego i niestrumieniowego 


Wyniki wdrożenia 

 • Bezpieczne, scentralizowane przechowywanie dokumentów klientów 
 • Narzędzia do digitalizacji dokumentów papierowych (komponenty do skanowania strumieniowego i niestrumieniowego, poprawa jakości skanowanych kopii, rozpoznawanie tekstu) 
 • Dwukierunkowe integracje z wewnętrznymi systemami bankowymi (ABS, hurtownie danych) 
 • Ponad 20 zautomatyzowanych procesów biznesowych do administrowania operacjami kredytowymi oraz zautomatyzowane stanowiska pracy dla pracowników back-office

Similar cases

Archive of client cases

Grudzień, 2022

The system allows you to automate the processes of transferring documents from a bank branch, processing, storing and searching for bank documents, as well as segregating levels of access to attributive information and document content at the level of branches, regional directorates, and central bank divisions

Learn more
Archive of client cases

Lipiec, 2022

The system allows you to automate the processes of transferring documents from a bank branch, processing, storing and searching for bank documents

Learn more