Menu

Electronic document management system

System elektronicznego zarządzania dokumentami, przeznaczony dla 500 pracowników, zautomatyzował dokumenty wychodzące, przychodzące i wewnętrzne, a także zamówienia i protokoły. Projekt zintegrował się z systemami HR i CRM banku

Funkcjonalność 

 • Dostęp do konta osobistego pracownika: agregacja zadań, dokumentów, linków do zasobów zewnętrznych, katalog procesów biznesowych 
 • Dokumenty wewnętrzne: korespondencja wewnętrzna, rozpatrywanie wniosków, dokumenty kadrowe, notatki służbowe, regulaminy wewnętrzne itp. 
 • Projektowanie ścieżek zatwierdzania, podpisywania i realizacji dokumentów, ustawianie kontroli realizacji, w tym kontroli cyklicznej 
 • Obsługa szablonów dokumentów, współpraca nad projektem dokumentu 
 • Zarządzenia i instrukcje: zatwierdzanie i podpisywanie, obsługa szablonów dokumentów, realizacja, monitoring, przegląd 
 • Dokumenty przychodzące: przetwarzanie korespondencji przychodzącej, przegląd, realizacja (przygotowanie odpowiedzi), kontrola realizacji 
 • Dokumenty wychodzące: przetwarzanie korespondencji wychodzącej, powiązanie z dokumentem przychodzącym, zatwierdzanie i podpisywanie, obsługa szablonów dokumentów 
 • Zarządzanie i kontrola cyklu życia dokumentu: tworzenie, przechowywanie, edycja, dołączanie plików, zarządzanie wersjami, rejestrowanie, zatwierdzanie, podpisywanie, wykonywanie, archiwizacja, przenoszenie itp. 
 • Uzgadnianie dokumentów: równoległe, sekwencyjne, mieszane 
 • Wyszukiwanie dokumentów, w tym wyszukiwanie na podstawie morfologii 


Wyniki wdrożenia 

 • Redukcja kosztów finansowych związanych z przechowywaniem papierowych oryginałów oraz skrócenie czasu przetwarzania dokumentów 
 • Skrócenie czasu zatwierdzania i podpisywania dokumentów z 2-3 tygodni do 1 godziny 
 • Eliminacja sytuacji wycieku poufnych danych dzięki bezpiecznemu przechowywaniu dokumentów w chmurze 
 • Minimalizacja ryzyka błędów w pracy z dokumentami dzięki standaryzacji wszystkich procedur pracy 
 • 100% realizacji zleceń dzięki kontroli terminów i terminowemu wykonywaniu obowiązków służbowych 
 • Komfortowa praca specjalistów banku w systemie dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi i budowie 
 • Zapewniona jest integracja z systemem kadrowym banku oraz systemem CRM

Similar cases

Electronic document management system

Grudzień, 2022

Ensuring the automation of document flow processes at the enterprise, improving management functions. The softXspace Business system has been introduced. It consists of modules: Office work, Calendar of events, Personnel, Personal reception, a module for negotiating contracts

Learn more
Electronic document management system

Grudzień, 2022

A system that automates outgoing, incoming, internal documents, as well as orders and protocols. Within the framework of the project, an individual procurement process has been implemented, which automates the work with business contracts of the bank – preparation, approval of the application, consideration and approval of the application by the Tender Committee, preparation of the contract, invoices for payment, control of implementation

Learn more
Electronic document management system

Grudzień, 2022

An electronic document management system that automates outgoing, incoming, internal documents, as well as contracts in the Group of companies. The project implements an individual process the process of contract automation, which automates of work of business contracts

Learn more