Menu

Business Process Automation (purchases)

System umożliwił uproszczenie i zabezpieczenie procedury udzielania zamówień, zautomatyzowanie procedur inicjowania i planowania zamówień

Funkcjonalność 

 • Automatyzacja procedur przetwarzania wniosków o zakup zasobów materialnych i usług 
 • Proces biznesowy inicjowania i planowania zamówień: projekt, zatwierdzenie, uformowanie w partię zamówienia 
 • Kodowanie wniosków zgodnie z książką referencyjną "Klasyfikator projektów". 
 • Proces biznesowy przydziału zamówień: tworzenie partii, zatwierdzanie partii 
 • Proces biznesowy wyboru dostawcy: publikacja partii, postępowanie konkursowe, zatwierdzenie dostawcy, sporządzenie umowy, zatwierdzenie umowy 
 • Możliwość rozwiązania partii 
 • Prowadzenie katalogu kontrahentów 
 • Wyszukiwanie atrybutów w dokumentach, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe (wg treści dokumentu), generowanie raportów 


Wyniki wdrożenia 

 • Zwiększenie szybkości podejmowania decyzji, dyscypliny wykonawczej i kontroli nad wszystkimi etapami zamówień 
 • Minimalizacja ryzyka związanego z relacjami kontraktowymi z nierzetelnymi kontrahentami i klientami dzięki akredytacji kontrahenta 
 • Minimalizacja ryzyka finansowego oraz ryzyka utraty informacji poufnych

Similar cases

Automation of the Bidding Committee business processes

Wrzesień, 2022

The solution is designed to automate and optimize the workflow of the company's collegial body – the Bidding Committee, in order to ensure convenient and prompt formation of issues for consideration, organize the collegial body meetings and control the implementation of decisions adopted thereby

Learn more