Menu

Repair request management

Rozwiązanie zarządzania zgłoszeniami naprawy zapewniło możliwości technologiczne w zakresie monitorowania, automatyzacji, optymalizacji i terminowego odbioru usług poprzez generowanie prostych zgłoszeń według typu w jedno kliknięcie

Funkcjonalność 

Automatyzacja całego cyklu procesu składania wniosków o naprawę w lokalu banku: 

  •  Inicjacja wniosku 
  • Zatwierdzenie wniosku i zatwierdzenie kosztorysu naprawy 
  • Monitorowanie prac naprawczych 
  • Generowanie raportów analitycznych dotyczących przebiegu prac naprawczych 


Wyniki wdrożenia 

  •  Oszczędność środków finansowych i czasu na wypełnienie wniosku przez specjalistów 
  • Szybki odbiór usług naprawczych 
  • Kontrola i raportowanie prac naprawczych

Similar cases

Loan application review system for large business

Grudzień, 2022

A system that allows you to automate the process of considering a loan application by a bank, built in the form of a centralized repository of loan documents with limited access for employees of a financial institution

Learn more